Eve Hegyiné Farkas 0

PSZ TTT petíció a természettudományokért

471 signers. Add your name now!
Eve Hegyiné Farkas 0 Comments
471 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

A Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szakoktatási Szervezete Természettudományi Tanárok Tagozatának állásfoglalása és petíciója Az elmúlt 15 év oktatási reformjainak egyértelmű vesztese a magyar természettudományos oktatás. A NAT bevezetése, majd a kerettanterv és a kerettantervi óraszámcsökkentés mintegy 40%-os csökkenést jelentett a matematikai és a természettudományos órák számában. A szakközépiskolákban, amelyekben korábban kötelező volt a szakiránynak megfelelő természettudományos tárgyból érettségizni, a NAT bevezetése óta ez nem kötelező. A felsőoktatás természettudományokra építő szakjaira be lehet úgy kerülni, hogy a felvételiző egyetlen természettudományos tárgyból sem érettségizik. Mindezek az intézkedések hozzájárultak a természettudományok presztízsének hanyatlásához és ahhoz, hogy - Európában Magyarország felsőoktatási intézményei szélsőségesen kis arányban bocsátanak ki természettudományi és műszaki diplomával rendelkező szakembert, - a természettudományi tanárképzés szinte megszűnt, évente alig néhány tanár végez a fizika és a kémia tanári szakokon. Az Európai Unió „Lisszaboni program”-ja közös európai célként tűzi ki a természettudományos műveltség emelését. A globális gazdasági versenyben való helytállás és a fenntartható fejlődés biztosítása megköveteli a népesség természettudományos műveltségének emelését és a természettudományos szakemberképzés minőségének és számbeli arányának növelését. A kormányzat 2006. óta tett lépései a fent vázolt helyzet javítására, véleményünk szerint hibásak. A legújabb, az integrált természettudomány tantárgy bevezetésére tett lépések nem hogy elhárítják, de növelik a bajt. A fent vázolt, igen rossz helyzet javítására az alábbi követelésekben fogalmazzuk meg a véleményünk szerint elengedhetetlen teendőket. (Tisztelt vélemény-nyilvánító támogatónk, kérjük, hogy egyenként jelölje be, hogy az alábbi követeléseink közül melyikkel ért egyet és melyikkel nem. A petíció aláírása csak akkor érvényes, ha a csillagozott mezőket kitölti.)

Sponsor

http://www.pedagogusok.hu
Share for Success

Comment

471

Signatures