mojtaba zarei 0

روانشناسی بالینی را به دست روانشناسان بسپاریم

1298 people have signed this petition. Add your name now!
mojtaba zarei 0 Comments
1298 people have signed. Add your voice!
26%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

رییس جمهور محترم

جناب آقای دکتر روحانی

با سلام

احتراما مطلع شدیم که حضرتعالی با درخواست وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت انتقال کلیه امور مربوط به روانشناسی بالینی و رشته های مربوطه از وزارت علوم به وزارت بهداشت موافقت کرده اید. از نظر امضا کنندگان زیر این پیشنهاد بدون کار کارشناسی کافی و مشورت با روانشناسان بالینی در وزارت علوم بوده و صدمات زیادی را به این رشته، تحصیلات تکمیلی مربوطه، دانشگاه ها و همچنین بهداشت روان کشور خواهد داشت: دلایل ان عبارتند از:

۱- هیچ گونه مشورت و نظرخواهی از اعضای هیات علمی روانشناسی بالینی قبل از ارایه این پیشنهاد به حضرتعالی انجام نشده بود

۲- اکثریت بزرگ دانشجویان روانشناسی بالینی و اساتید این رشته و آزمایشگاه های مربوطه در دانشگاه های وزارت علوم می باشد در حالیکه عده قلیلی از اساتید این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر هستند

۳- انتقال رشته روانشناسی بالینی از وزارت علوم به وزارت بهداشت باعث محروم کردن خیل عظیم دانشجویان این رشته از تجربه و تبحر اساتید روانشناسی بالینی در وزارت علوم و کاهش کیفیت آموزش این رشته در کشور می گردد

۴- آموزش روانشناسی بالینی در وزارت بهداشت بر محور بیماران بستری است که بخش قلیلی از مسایل و مشکلات بهداشت روان را در بر می گیرد. به همین خاطر انتقال روانشناسی بالینی از وزارت علوم به وزارت بهداشت صدمه جدی به رویکرد حفظ سلامت روان جامعه خواهد زد.

۵- روانشناسی بالینی منفک از دیگر رشته های دیگر روانشناسی همچون روانشناسی کودک، رشد، اجتماعی، فیزیولوژیک، شناختی، کودکان استثنایی و غیره نیست. جداسازی این رشته از دیگر گرایش های روانشناسی باعث کاهش کیفیت آموزش و تحقیق در این زمینه در کشور خواهد شد.

به همین خاطر پیشنهاد می گردد:

۱- سریعا کمیسیون همفکری جهت ساماندهی روانشناسی بالینی در کشور با شرکت نمایندگان وزارت بهداشت، علوم و نظام روانشناسی ایجاد شود.

۲- هدف از مذاکرات چند جانبه ایجاد تفاهم بر روی یک عملکرد و مدیریت مشترک میان وزارتین بر روی برنامه روانشناسی بالینی بدون انتقال دانشجویان و اساتید از دانشگاه باشد.

۳- هر گونه بخش نامه و یا دستور از هر مقامی در جهت انتقال رشته های بالینی روانشناسی از وزارت علوم به وزارت بهداشت تا به نتیجه رسیدن مذاکرات فوق معوق گردد.


پیشاپیش از توجه حضرتعالی کمال تشکر را داریم

Share for Success

Comment

1298

Signatures