Protiv prijedloga UPU za središnji dio južno od Jadranske ceste (Biograd na Moru)

107 people have signed this petition. Add your name now!
107 people have signed. Add your voice!
11%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Novi prijedlog urbanističkog plana uređenja obalnog područja (srednji dio južno od Jadranske ceste) donosi značajne i drastične promjene vizure grada sa naglaskom na obalno područje. Sve gradske plaže planiraju se nasipati 30-50 ili više metara (do 100) po potrebi i uvjetima zahvata (nije do kraja definirano). Navedene plaže će biti definirane polukružnim elementima / lukobranima upitne veličine. Plaža Soline kakvu je danas poznajemo nestaje pod tim nasipima, a plaža Bošana ostaje bez svog južnog dijela uz lukobran Marine Kornati te se taj dio lokacije dodatno nasipava i betonira s ciljem da postane luka županijskog značaja sa 100 vezova što povlači sa sobom i potencijalnu gradnju dodatnih objekata na trenutnoj plaži. Uz buduću luku i ostatak plaže Bošana planira se gradnja dvotračne ceste sa parkiralištima, biciklističkom i pješačkom stazom širine 15 m duboko u predio Primorja koji se također nasipava u trenutno nedefiniranim gabaritima. Na navedenom području netaknute prirode i strmih obala nalazi se i arheološki lokalitet; ostaci Ville rustice iz rimskog doba (više informacija na: http://www.bassana.org/ ). Prema navedenom prijedlogu UPU cijeli taj obalni pojas, ali i arheološki lokalitet bi bio zasut i uništen (predviđena cesta se nalazi točno iznad ostataka Ville Rustice).

Share for Success

Comment

107

Signatures