rivaat .org 0

Geen extra vertraging door verandering KV Privaat!

204 signers. Add your name now!
rivaat .org 0 Comments
204 signers. Almost there! Add your voice!
82%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Ieder jaar weer blijkt het kernvak privaatrecht voor enorme aantallen studenten een struikelblok. En ieder jaar weer lijkt er niets te veranderen. Het is tijd voor kritische zelfreflectie bij de organisatoren van dit vak, het is onredelijk de oorzaak van de slechte prestaties uitsluitend bij de student te zoeken, in plaats van ook eens de hand in eigen boezem te steken. Zeker, van studenten mogen een aantal zaken verwacht worden, maar omgekeerd mogen studenten ook een aantal zaken verwachten van met name de kwaliteit van onderwijs en het zelfreinigend en -verbeterend vermogen van een vakgroep. Iets waarop de student bij dit vak de afgelopen jaren niet heeft hoeven rekenen. In de hoop op verbetering juichen wij de verandering van de vakopzet en de splitsing in twee vakken kernvak goederenrecht en kernvak verbintenissenrecht toe. Maar ook hier zijn de gevolgen ernstig. Wie in dit jaar het kernvak niet heeft gehaald loopt niet een studiejaar vertraging op, maar door de veranderingen zelfs anderhalf jaar! Ondergetekenden, uw studenten, eisen dan ook van u dat het kernvak verbintenissenrecht al in semester 1 van academisch jaar 2008-09 aangeboden wordt, in plaats van pas in 2009-10 voor studenten die aan kunnen tonen in dat jaar nog af te kunnen studeren (vergelijk de regeling voor algemene rechtsleer in blok 1), teneinde de vertraging niet verder op te laten lopen dan reeds gebruikelijk was.

Sponsor

Deze petitie hoort bij http://www.privaat.org

Links

http://www.privaat.org
Share for Success

Comment

204

Signatures