Mared Ifan 0

Prifysgol Aberystwyth: Cadwch Neuadd Pantycelyn ar agor fel yr unig lety penodedig Cymraeg! Aberystwyth University: Keep Pantycelyn Hall open as the o

1039 people have signed this petition. Add your name now!
Mared Ifan 0 Comments
1039 people have signed. Add your voice!
35%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Dyma ymgyrch i gadw Neuadd Pantycelyn ar agor fel yr unig lety penodedig Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae hon yn ymgyrch i bawb sydd yn cefnogi cymunedau Cymraeg iach a byw. Bydd cau Pantycelyn yn drychineb genedlaethol. Dyma 3 egwyddor pendant sydd i'n hymgyrch. 1. Cadw Neuadd Pantycelyn ar agor fel yr unig lety penodedig Cymraeg. 2. Mae Neuadd Pantycelyn yn gadarnle i'r iaith Gymraeg ac yn gartref i gymuned Gymraeg iach a byw. 3. Mae Fferm Penglais yn hollol anaddas i’r gymuned Gymraeg tra mae pensaernïaeth Pantycelyn yn ddelfrydol. ******** This is a campaign to keep Pantycelyn Hall open as the only specified Welsh accomodation in Aberystwyth University. This is a campaign for everyone who supports viable Welsh communities. To close Pantycelyn would be a national disaster. Here are 3 clear principles to our campaign. 1. To keep Pantycelyn Hall open as the only specified Welsh accommodation. 2. Pantycelyn Hall is a stronghold of the Welsh language and home to a viable Welsh community. 3. Penglais Farm is totally unsuitable for the Welsh community while Pantycelyn’s architecture is ideal.

Share for Success

Comment

1039

Signatures