Iniciativa zdravnikov 0

Predlog za zaposlovanje mladih zdravnikov

179 signers. Add your name now!
Iniciativa zdravnikov 0 Comments
179 signers. Almost there! Add your voice!
90%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Predlog ureditve zaposlovanja mladih zdravnikov:

- Ponovna uvedba enoletnega plačanega sekundariata (6 mesecev na primarni ravni, 6 mesecev na sekundarni ravni), čas opravljenega sekundariata se šteje kot kroženje za pridobljeno specializacijo. Razporeditev sekundarijev opravlja zbornica, izvajanje uredbe/spremenjenega zakona se začne 1.6. ali 1.7.2013.

- Na sekundarij se lahko prijavijo vsi zdravniki z opravljenim strokovnim izpitom, ki nimajo specializacije.

- Na razpis za specializacijo se lahko kandidat prijavi kadarkoli po opravljenem strokovnem izpitu, tudi če sekundariata še ni zaključil.

- Z uredbo ministra ali predsednika vlade se s 1.6. ali 1.7.2013 nepreklicno in brezpogojno upokojijo vsi zdravniki, ki po ZUJFU izpolnjujejo pogoje za upokojitev, iz teh sredstev se financira sekundariat.

- Uredi se opravljanje prostovoljne zdravniške prakse v javnih zavodih (časovna omejitev 1mesec/oddelek, zdravniku volonterju mora biti določen odgovorni mentor, s pogodbo morajo biti opredeljene volonterjeve naloge in odgovornosti, imeti mora plačane potne stroške, malico in zavarovanje, zmanjša se pridobivanje točk z volontiranjem). Ureditev področja prispeva k temu, da ima posameznik možnost »preiskusiti« specializacijo, ki ga zanima, omejuje pa izkoriščanje mladih zdravnikov.

- Takoj se ustavi ali zmanjša izvajanje zakona o interventnem uvozu tujih zdravnikov.

- Od 1.6.2013 do 1.1.2015 vsi odgovorni poskrbijo za ustrezne reforme zdravstvenega sistema, definirajo mrežo in število zaposljivih zdravnikov specialistov do 2025. Temu naj se prilagodi vpis na fakulteto, uvoz tujih zdravnikov in razpis specializacij.

- Uredbo se lahko podaljša največ do 1.1.2016.

Links

http://iniciativa-zdravnikov.si/
Share for Success

Comment

179

Signatures