Mikołaj Iwański 0

Petycja w sprawie dymisji prof. P.Piotrowskiego

412 signers. Add your name now!
Mikołaj Iwański 0 Comments
412 signers. Almost there! Add your voice!
83%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

                                                                                Poznań, 20 października, 2010 roku

Szanowny Panie Ministrze,
Członkowie Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie,

W związku z rezygnacją Profesora Piotra Piotrowskiego ze stanowiska Dyrektora Muzeum Narodowego zwracamy się z petycją o publiczne merytoryczne ustosunkowanie się do koncepcji „krytycznego muzeum” zaproponowanej przez Profesora Piotra Piotrowskiego.

Sytuacja ta - w której wybitny, ceniony na całym świecie Naukowiec, realizujący konsekwentnie zaaprobowany przez Radę autorski projekt, zostaje z nieznanych przyczyn tegoż wsparcia pozbawiony - budzi szereg wątpliwości środowiska naukowego i artystycznego w kraju i poza jego granicami. Powierzenie właśnie Profesorowi Piotrowskiemu stanowiska dyrektora Muzeum wiązałoby się w perspektywie najbliższych lat z przewartościowaniem dyskursu muzealnego na skalę przekraczającą granice naszego kraju. Był to wybór, z którym europejskie środowisko kulturalne i naukowe wiązało wielkie nadzieje.

Profesor Piotrowski jest autorem licznych publikacji cechujących się niezmiennym od lat krytycznym ostrzem skierowanym przeciwko automatyzmowi kreacji i utylizacji znaczeń w obszarze społeczno-kulturalnym w odważny i czytelny sposób formułującym swe tezy. Ten oto dorobek naukowy i pozycja Profesora Piotrowskiego były podstawą do zaproponowania Mu stanowiska dyrektora warszawskiego Muzeum Narodowego i podłożem całkowicie spójnej merytorycznie koncepcji „krytycznego muzeum” - instytucji aktywnej i wrażliwej na znaczenia kreowane na agorze, ale także problematyzującej swój własny na niej status.

Namysł naukowy Profesora od lat skoncentrowany jest na dowartościowaniu sztuki Europy Środkowo-Wschodniej za pomocą rozwijanego przezeń namysłu nad geografią sztuki. A zatem działanie Profesora Piotrowskiego w obszarze praktyki kultury było szansą na stworzenie znaczącej instytucji w naszym regionie Europy.

Enigmatyczne i lakoniczne stanowisko Rady Powierniczej, która nie sformułowała, lub nie podała do publicznej wiadomości, listy zarzutów wobec koncepcji programu i restrukturyzacji Muzeum rodzi przypuszczenia, iż dokument ten nie został odrzucony z powodów merytorycznych. Istotą koncepcji „muzeum krytycznego” była otwartość publicznej debaty i obawiamy się, by element ten nie został – stanowiskiem Rady Powierniczej – zaprzepaszczony.

Wreszcie – prosimy o deklarację kiedy kultura w naszym kraju będzie dofinansowana wystarczająco, aby dyskusja dotycząca chociażby kluczowych instytucji kulturalnych mogła skupić się na - podstawowej przecież - sferze merytorycznej, a trudności finansowe nie mogły stanowić dogodnej wymówki w obliczu straty w kulturze o takiej randze, że dotyka ona nie tylko Polski, ale i Europy?

Dr Piotr Bernatowicz, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań
Mgr Rafał Jakubowicz, artysta, UAP, Poznań
Dr hab. Agata Jakubowska, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań
Dr Klara Kemp-Welch, Courtauld Institute of Art, London
Dr Tomasz Kitliński UMCS, Lublin
Dr Izabela Kowalczyk, Katedra Kulturoznawstwa, WSNHiD, Poznań
Dr Paweł Leszkowicz, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań
Dr Luiza Nader, Instytut Historii Sztuki UW, Warszawa
Dr Magdalena Radomska, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań
___________
Poznań, the 20th of October, 2010

Petition addressed to the Minister of Culture and the
Board of Trustees of the National Museum in Warsaw,

Following the resignation of Professor Piotr Piotrowski from the post of Director of the National Museum, we write to you to request that you publically explain your views on the ‘Critical Museum’ project proposed by Prof. Piotrowski.

Academics and artists, both here in Poland and internationally, are extremely concerned by the fact that the Board of Trustees has withdrawn its support for this project without offering any explanation, particularly as the project was authored by an academic of international reputation, previously approved by the Board of Trustees. Over the course of the next few years, as Director of the Museum, Prof. Piotrowski would have been able to make an internationally significant contribution towards reevaluating our current thinking on Museums. His appointment to this position was received with great enthusiasm by European cultural and academic circles.

Prof. Piotrowski is the author of numerous publications characterized by an unwaveringly critical approach to short circuits in socio-cultural meanings. His writing is characterized by its clarity. He was offered the position of the Director of the National Museum in Warsaw as a result of his academic credentials and reputation. His comprehensive conception for the “Critical Museum”  was founded on his rigorous research into developing an institution that could be sensitive to its place in the Public Forum, while remaining conscious of the difficulty of this condition.

Prof. Piotrowski’s achievement has been, for many years, to promote the recognition of East-Central European art internationally, through his research on the geography of art. Prof. Piotrowski’s appointment as Director of the Museum was an opportunity for him to put into practice his research, creating a major art institution for this part of Europe.

The lack of clarity as regards the position of the Board of Trustees, whether because it did not set down a list of its reproaches against Prof. Piotrowski’s project or restructuring of the Museum, or because it did not make these public, raises the question as to whether or not the project’s rejection was, in fact, content-related. The openness of public debate was at the heart of the project for the “Critical Museum”, and we are concerned that the Board of Trustee’s decision will put an end to public debate.

Finally, we wish to know when Polish culture will receive sufficient financial support to enable key cultural institutions to focus on fundamental debates, without financial difficulties in this country causing cultural losses of a European magnitude.

Dr Piotr Bernatowicz, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań
Mgr Rafał Jakubowicz, artist, Art University, Poznań
Dr hab. Agata Jakubowska, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań
Dr Klara Kemp-Welch, Courtauld Institute of Art, London
Dr Tomasz Kitliński UMCS, Lublin
Dr Izabela Kowalczyk, Katedra Kulturoznawstwa, WSNHiD, Poznań
Dr Paweł Leszkowicz, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań
Dr Luiza Nader, Instytut Historii Sztuki UW, Warszawa
Dr Magdalena Radomska, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań

Links

 

Dorota Jarecka, Piotrowski zaczyna debatę, "Gazeta Wyborcza", 28.10.2010

Dorota Jarecka, List w obronie prof. Piotrowskiego, "Gazeta Wyborcza", 27.10.2010

List otwarty w sprawie koncepcji "krytycznego muzeum" prof. Piotra Piotrowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, "Gazeta Wyborcza", 26.10.2010

Petycja w sprawie dymisji prof. Piotra Piotrowskiego
List Magdaleny Radomskiej "Obieg",  25.10.2010


Piotr Piotrowski, Oświadczenie dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, "Obieg", 14.10.2010

Dorota Jarecka, Dymisja w Muzeum Narodowym, "GW", 13.10.2010

Piotr Bernatowicz, "Muzeum Narodowe w Warszawie bez dyrektora" ("Forum Krytyków", "Arteon" 12.10.2010)

Igor Stokfiszewski: Jestem za muzeum krytycznym, "Krytyka Polityczna", 12.10.2010

Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie zrezygnował ze stanowiska, (GW 12.10.2010

Share for Success

Comment

412

Signatures