Poziv Svobodne univerze: Ministrstvo naj pripravi nov predlog Zakona o visokem šolstvu

Svobodna Univerza
Svobodna Univerza 61 Comments
685 Signatures Goal: 1,000


Udeleženke in udeleženci tridnevnega posveta Svobodne univerze o predlogu Zakona o visokem šolstvu ugotavljamo:


- da je Senat Univerze v Ljubljani utemeljeno predlagal podaljšanje javne razprave in da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport to neupravičeno zavrnilo;


- da visoko šolstvo potrebuje konceptualno domišljeno in na analizi utemeljeno pripravo povsem novega predloga zakona o visokem šolstvu.


Pripravljalec naj pri pripravi novega predloga zakona upošteva številne argumentirane predloge iz dosedanje razprave, vključno z gradivom, ki je dostopno na spletnih straneh Svobodne univerze.


www.svobodnauniverza.si

 • Jure
  Jure Slovenia
  Dec 06, 2013
  Dec 06, 2013
  nepregledna amerikanizacija, hollywood po domace, najbolj ga je zasral takratni Milan Zver, vse se ve, to so skoraj nepopravljive škode in vsak vodilni bo moral tudi za nazaj odgovarjati, tej časi prihajajo nazaj, za vsako rit zraste prava šiba
 • Sarah Lunaček
  Sarah Lunaček Slovenia, Ljubljana
  Dec 02, 2013
  Dec 02, 2013
  Študij na univerzi mora biti dostopen vsem!
 • Eva Krampelj
  Eva Krampelj Slovenia, Ljubljana
  Dec 02, 2013
  Dec 02, 2013
  Hočem nov predlog Zakona o visokem šolstvu
 • Svobodna Univerza
  Svobodna Univerza Slovenia, Ljubljana
  Dec 01, 2013
  Dec 01, 2013
  povezava na popravljeno verzijo ZViS-1 z dne 26.11.2013:
  http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/zakonodaja/predlogi/Izobrazevanje/ZVIS_26_11_13.pdf
See More
685

Signatures

 • 2 years ago
  Roxana Ungur Romania
  2 years ago
 • 4 years ago
  Maša Grča Slovenia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Vesna Periček Krapež Slovenia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Žiga Gabršček Slovenia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Žiga Gabršček Slovenia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Brina Kovačič, Ljubljana Slovenia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Voranc Slovenia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Mateja Vidmar Slovenia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Matic Jazbar Slovenia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Barbara Slovenia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Jure Slovenia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Maruša Golob India
  4 years ago
 • 4 years ago
  Nina Slovenia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Danijel Bratušek Slovenia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Sara Kern Slovenia
  4 years ago
See More