Andreas Gudi

درخواست از آیت الله سیستانی برای وساطت به منظور پایان دادن هر چه سریع تر به حصر لطفا با نوشتن نام و نام خانوادگی خود به پویش مردمی یک میلیون امضا برا

5058 signers. Add your name now!
Andreas Gudi
5058 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان اسلام
حضرت آیت الله العظمی سیستانی مد ظله العالی
با سلام و احترام
حضرتعالی را با عنوان مرجع عالیقدر جهان اسلام مورد خطاب قرار دادیم چرا که علم ، فقاهت ، درایت وسیره ی حسنه حضرتعالی در دهه های اخیر نه تنها موجب تحکیم جایگاه شیعیان در سراسر دنیا که باعث تقریب میان پیروان تمامی مذاهب اسلامی گردیده و با توجه به جایگاه ویژه ای که نقش آفرینی شما در استقرار امنیت و صلح و دوستی میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون در منطقه گرد دیدگاه های ارزشمند حضرتعالی فراهم آورده ، آن چنان است که تمامی آزادگان جهان و دوستداران صلح و آزادی در سراسر گیتی را به ستایش از شما وادار نموده ، لذا بی شک امروز عنوان مرجع عالیقدر جهان اسلام را شایسته شما می نماید تا مرجعیت جهان تشیع.
حضرت آیت الله
نقش بی بدیل حضرتعالی بر همگان در سراسر دنیا از مقام های بین المللی با هر گرایشی گرفته تا سران منطقه و کشورهای همسایه و نیز پیروان ادیان و مذاهب و گروه های سیاسی مختلف ، روشن است که تدابیر شما باعث استقرار وضعیتی با ثبات هم در عراق و هم در بسیاری از کشورهای منطقه شده و هم چنین با ایجاد همدلی و اخوت از بروز فجایع حتمی که با بی تدبیری برخی افراد و جریان ها در حال وقوع بود جلوگیری شده است.
ایران زادگاه حضرتعالی و اولین مکانی است که شما در آن رشد و نمو یافته اید و قطعا از سالیان دور گذشته تا کنون سرنوشت این کشور و اخبار پیرامون آن برای شما دارای اهمیت بوده چنان که در دیدارهای مختلف خود با ایرانیان همواره جویای اخبار شهرهای مختلف و مردمان آن بوده اید و با صبر و حوصله از منابع مختلف وضعیت مردم ایران را پیگیری نموده اید.
حضرت آیت الله
هشت سال گذشته در ایران انتخاباتی بحث برانگیز برای گزینش دهمین رئیس جمهور اسلامی ایران برگزار گردید که بسیاری از دولتمردان و مردم کشور نسبت به نتایج آن اعلام تردید نموده و سپس به صورت مسالمت آمیر با برپایی راهپیمایی های اعتراض آمیز نسبت به آن چه که به عنوان نتیجه انتخاب اعلام شده بود اعتراض کردند اما متاسفانه پاسخ حاکمیت کشور به این اعتراض های مسالمت آمیر ، عدم تدبیر بایسته و دستگیری و زندانی کردن افراد بیگناه معترض بود و پس از مدتی حصر رهبران معترض این حرکت بدون توجه به رویه های حقوقی و قضایی عملی شد.
آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکار خانم زهرا رهنورد از شش سال و نیم گذشته تا کنون بدون محاکمه و صدور حکمی توسط دادگاه صالحه بصورت غیر قانونی ، تحت شدیدترین کنترل های امنیتی در حصر خانگی به سر می برند و وضعیت جسمانی این افراد روز به روز در حال نامناسب تر شدن است.
از آن جا که مردم ایران ، در انتخابات سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ مجلس و شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری و هم چنین به صورت های گوناگون دیگر خواست خود مبنی بر پایان دادن هر چه سریع تر به این شیوه ی غیرعادلانه را اعلام نموده اند اما متاسفانه تلاش های دلسوزان تا کنون نتیجه نداده و مسئولان امر از پذیرش این خواسته ی به حق و مشروع مردمی استنکاف ورزیده اند.
از آن جا که جایگاه بی بدیل حضرتعالی در منطقه و قلوب مردم ایران امری بدیهی و آشکار است انتظار آنست که با درایت و بزرگواری خود به مسئولان دست اندرکار در ایران و به ویژه رهبری نظام با خواست و تذکر مشفقانه موجبات استخلاص هر چه سریع تر این سه عزیز دربند را فراهم آورید . بدون شک رفع سریع حصر گام مهمی در ایجاد محبت و همدلی و یکپارچگی میان مردم ایران خواهد بود که شما از آن دیار برخاسته و به سرنوشت آن هم چنان علاقمندید.
این تلاش شما اگر مثمر ثمر واقع شود علاوه بر اجر اخروی باعث ایجاد همدلی هر چه بیشتر میان مردم و دولت ملت خواهد شد و چنان چه خدایی ناکرده علی رغم اقدام مسئولانه شما ، آن ها باز هم از تن دادن به این خواست مشروع مردمی سرباز زنند علاوه بر ماجور بودن شما ، حجت مردم در غیر شرعی بودن این امر و عدممشروعیت آن خواهد بود که در روز محشر در محضر عدل الهی به عنوان تلاش تمامی دلسوزان دین و ملت پیش رویمان است که توسط حاکمان اجابت نشد ، و این امر به عنوان شکوائیه ای بزرگ با همراهی میلیون ها انسان به دادگاه عدل الهی ارائه خواهد شد تا احکم الحاکمین خود بین مردم و حاکمان دنیوی قضاوت نماید

Share for Success
5058

Signatures