Sign Petition

Podići cenzus za koalicije "po 5%" za svaku stranku

0 Signature Goal: 100,000

Nije demokratski da neka stranka koja nije u stanju da pređe cenzus upravlja ogrominim narodnim novcem i utče na sudbinu zemlje, samo zato što je uz pomoć "rupe u zakonu" došla vlast.

Tražimo da za svaku stranku u koaliciji važi po 5% cenzusa, pa bi tako za dve stranke bilo 10%, za tri 15% pa nadalje do 45%

U srpskoj parlamentarnoj praksi se događa da stranke imaju više članova upravnih odbora i partijski zaposlednih kadrova od članova. Takvu praksu, kako ih Slobodan Jovanović naziva, "društava za eksploataciju vlasti" treba hitno prekinuti!


Napredni klub!

1

Highlight

February 7
Političko nestranačno društvo koje želi utiče na pozitivne promene!

Comment

Signature

No signatures yet. Be the first one!

Just a second...

No thanks