Pleidooi: de toekomst van Antwerpen maken we samen

Koen Wynants
Anonymous 0 Comments
2 Signatures Goal: 1,000

Als Antwerpenaren, buurtgroepen, (middenveld)organisaties, ondernemers, politici, ... hebben we allemaal ons eigen gedacht over 't stad. Maar wat we allemaal gemeen hebben is dat we onze verantwoordelijkheid willen nemen in de stad. We willen allen nadenken over en meewerken aan de toekomst van Antwerpen. Die samenwerking is meer dan ooit broodnodig voor een veerkrachtige stad waarin iedereen zich thuis voelt.
Vanzelf gaat dat niet. Daarom vragen wij dat het nieuwe stadsbestuur intensief inspraak & participatie organiseert. Over alles meepraten hoeft wellicht niet. Maar burgers, middenveld, ondernemers, … moeten mee kunnen bepalen waaraan ze echt willen meedenken en -werken. Samen moeten we onderzoeken hoe we zoveel mogelijk burgers, organisaties, ondernemers, … kunnen betrekken in dat overleg. De stedelijke diensten moeten dat overleg ondersteunen en versterken. En een schepen bevoegd voor participatie biedt de waarborg dat dit gezamenlijk overleg verankerd wordt in ons stedelijk beleid. 
Op 'Maak de stad' (zondag 11 november 2012) werden alvast enkele concrete onderwerpen bepaald waar wij als Antwerpenaren, middenveldorganisaties, ondernemers, ... de komende jaren intensief aan willen meedenken en -werken.
De toekomst van Antwerpen maken we samen! Dit is het signaal dat we aan de 10 nieuwe bestuursploegen in Antwerpen willen geven.

(Alle ondertekenaars doen dit ten persoonlijke titel) 

Links


Comment

2

Signatures