GAUTHIER DE CROMBRUGGHE 0

Save the garden of Plasky 40!

147 people have signed this petition. Add your name now!
GAUTHIER DE CROMBRUGGHE 0 Comments
147 people have signed. Add your voice!
59%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

(voorde NL versie = lager scrollen aub)

Sauver le jardin de ville Plasky 40

Pour que je puisse compléter mon dossier d'enquête public il me faut un maximum de signatures. Il me faut le tout (pour ceux qu'il veulent aidez) pour samedi 13 février.

Car je ramène le tout à la maison communale le lundi 15 février. Apres les signature ne sont plus valable. Je n'ai que quelques jours pour ramasser le plus possible de signatures.

S’opposent à la demande de permis de l’asbl Crèches de Schaerbeek, sise Avenue Eugène Plasky 40 à 1030 Schaerbeek concernant la maison de maître unifamiliale existante avec grand jardin vert.

La demande de permis a pour but de :

utiliser ladite maison de maître pour la construction d’une crèche pour 36 enfants dans le jardin intérieur. Cette construction entraînerait une profonde modification de la nature verte et naturelle de cet ilôt d’habitation.

- diviser la maison de maître existante en deux appartements et en bureaux administratifs

La commune de Schaerbeek est propriétaire de la maison de maître concernée et de son jardin. L’asbl Crèches de Schaerbeek souhaite construire une crèche dans le jardin et transformer la maison de maître existante en deux appartements et en bureaux administratifs.

La maison de maître et son jardin se trouvent en zone d’habitat à valeur culturelle, historique, esthétique ou d’embellissement, dans laquelle l’ilôt d’habitation doit conserver son caractère vert.

Une construction avec un ‘toit vert’ dans cette zone de jardins est une intervention manifestement artificielle, qui viole le caractère vert de la zone de jardins de manière inacceptable.

C’est pourquoi la construction en zone de jardin est notamment contraire aux règles relatives à la profondeur des constructions que la Région Bruxelloise a elle-même fixée.

Si la commune de Schaerbeek et l’asbl Crèches de Schaerbeek veulent aménager une crèche, cet aménagement devra se faire dans la maison de maître existante.

La vrai raison pour laquelle la commune de Schaerbeek et l’asbl Crèches de Schaerbeek désirent sacrifier le jardin en y construisant la crèche est la suivante : ils veulent récupérer le coût élevé de la maison de maître grâce aux loyers perçus par la location des deux appartements prévus dans la maison de maître existante.

De telles considérations financières ne peuvent en aucun cas justifier un mauvais aménagement dans le quartier.

Merci du soutien,

Save The City Gardens

http://www.savethecitygardens.com(NL versie)

Red de tuin van Plasky 40 

Om mijn dossier voor een publiek onderzoek te kunnen vervolledigen moet ik een maximum aantal handtekeningen verkrijgen. Ik moet tegen zaterdag 13 februari alle handtekeningen binnen hebben die jullie hebben kunnen verzamelen.Om geldig te kunnen zijn moeten alle verzamelde handtekeningen afgeleverd worden op het gemeentehuis op maandag 15 februari.Na deze datum zijn alle verzamelde handtekeningen niet meer geldig. Ik heb dus maar enkele dagen om ze te verzamelen. 

Wij zijn gekant tegen de stedenbouwkundige aanvraag van de gemeentelijke vzw Crèche de Schaarbeek, aan de Eugène Plaskylaan 40 te 1030 Schaarbeek, waarbij het bestaande ééngezinsherenhuis met grote groene tuin wordt aangewend voor de bouw van een kinderdagverblijf (voor 36 kinderen) in de groene binnentuin, waardoor het groene en natuurlijke karakter van dit uitzonderlijk groen binnenhuizenblok fundamenteel wordt aangetast; de opsplitsing van de bestaande eengezinswoning in twee appartementen en een administratieve functie.

De betrokken herenwoning met tuin is eigendom van de gemeente Schaarbeek. De gemeentelijke vzw Crèche de Schaarbeek wil in de tuin een kinderdagverblijf bouwen en het bestaande herenhuis omvormen tot een administratieve ruimte en twee appartementen.

De herenwoning met tuin bevindt zich in een woongebied met culturele, historische en esthetische waarde en voor stadsverfraaiing, waarin het binnenhuizenblok een groen karakter moet behouden. Een bebouwing in deze tuinzone met een groen dak is een manifest kunstmatige ingreep die het groene karakter van de tuinzone op een onaanvaardbare wijze aantast.

Daarom is de bebouwing in de tuinzone ook in strijd met de regels inzake bouwdiepte e.d. die het Brussel Gewest zelf heeft vastgesteld.

Als de gemeente Schaarbeek en de ve gemeentelijke vzw Crèche de Schaarbeek een kinderdagverblijf willen inrichten, moeten zij dit doen binnen het bestaande herenhuis. 

De werkelijke reden dat de gemeente en haar vzw de tuin opofferen aan de bouw van het kinderdagverblijf, is dat zij de (te hoge) kostprijs voor de aankoop van het herenhuis

trachten te recupereren door verwachte inkomsten uit de twee appartementen. Zo’n financiële overwegingen verantwoorden geen slechte ruimtelijke ordening in de wijk.

Alvas bedankt voor de steun.

Save The City Gardens

http://www.savethecitygardens.com.

Sponsor

http://www.savethecitygardens.com http://www.savethecitygardens.com

Links

http://www.savethecitygardens.com
Share for Success

Comment

147

Signatures