hsptnk hsptnk 0

PHẢN ĐỐI KỲ THI TẬP TRUNG GIỮA KỲ I TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA - PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU

632 people have signed this petition. Add your name now!
hsptnk hsptnk 0 Comments
632 people have signed. Add your voice!
64%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Việc thi tập trung nhiều môn (11 môn) trong thời gian ngắn (một tuần) gây cho học sinh áp lực không cần thiết. Đơn kiến nghị này được tạo ra cho các học sinh trường Phổ thông Năng Khiếu có mong muốn yêu cầu Ban giám hiệu xem xét và đề nghị hai điều chỉnh khả thi. Hai điều chỉnh bao gồm:1. Bỏ kỳ thi tập trung online, cho phép kiểm tra lấy điểm trên lớp.2. Giảm các môn thi tập trung xuống còn ba môn Văn - Toán - Anh. Các môn còn lại kiểm tra lấy điểm trên lớp.


LƯU Ý:

MỘT NGƯỜI KHÔNG KÍ NHIỀU LẦN

HỌC SINH NGOÀI TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU KHÔNG KÍ VÀO KIẾN NGHỊ

Người biểu quyết không muốn lộ danh tính có thể chọn biểu quyết ẩn danh.

Share for Success

Comment

632

Signatures