Kelly Thi 0

PETITION preventing Vietnamese Paltalk Admins from abusing their power

26 people have signed this petition. Add your name now!
Kelly Thi 0 Comments
26 people have signed. Add your voice!
26%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

We, the undersigned, members, supporters of PALTALK (PaltalkScene) and are friends with the group "Minh Tam Thanh Tu Thien DDuong Tinh Tho", hereby petition for Paltalk to investigate further regarding Paltalk Admins actions in placing BANS and RESTRICTIONS on users without warning!

Since 2010, this is the second, if not third time that Paltalk Admins (Vietnamese) have ABUSED their POWER on Paltalk members by placing a BAN on a member's account without warning.


The nicknames "MinhTam" and "MinhTam2009", as well as many others have been restricted and banned. The above user and those that have been banned has not been disruptive nor have they disobeyed any of Paltalk Rules & Regulations, Terms of Services, or Code of Conduct.

We, the undersigned would like to know WHY, and WHEN the above users BAN/RESTRICTION will be lifted.

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi, là thành viên là những người, ủng hộ của PalTalk (PaltalkScene) và là bạn với chủ phòng "Minh Tam Thanh Tu Thien DDuong Tinh Tho", yêu cầu Paltalk điều tra thêm về những người làm (Paltalk Admins), hành động liên quan đến việc đặt lệnh cấm và hạn chế cho chatters mà không cảnh báo!

Từ năm 2010, đây là lần thứ hai, nếu không phải là lần thứ ba Paltalk Quản Trị (Việt Nam) đã lạm dụng quyền lực của họ về các thành viên Paltalk bằng cách đặt một lệnh cấm trên tài khoản của một thành viên mà không có cảnh báo.


Nickname "MinhTam", "MinhTam2009" và nhiều nick khác, đã được hạn chế và cấm dùng. Những người sử dụng nickname được bị hạn chế tài khoảnđã không phạm luật, và không làm bất kỳ điều gì sai trái với Nội quy và Quy định của Paltalk.

Chúng tôi, yêu cầu được biết lý do vì sao những nickname như là "MinhTam" và "MinhTam2009" đã được hạn chế quyền và chúng tôi cũng muốn biết khi nào người sử dụng nick trên sẽ được unban và trã lại quyền tự do.

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Links


Share for Success

Comment

26

Signatures