Democratische Academie Groningen 0

Petitie tegen clustering bij Letteren/petition against clustering at the FoA.

Democratische Academie Groningen 0 Comments
89 signers. Almost there! Add your voice!
100%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

(English below)

Aan ieder lid van de Letterengemeenschap dat ongerust is over de ernstige devaluatie van de Faculteit der Letteren,

Op 20 december 2017 zal de Faculteitsraad naar alle verwachting in­stemmen met een ingrijpende wijziging van het facultair reglement, die in januari 2018 van kracht zal worden. De afdelingsbesturen zullen opgaan in clusters, die meerdere opleidingen zullen herbergen.

In een pamflet , uitgeven door de Democratische Academie Groningen (LEES HIER), worden tien redenen genoemd om tegen de clusterplannen te ageren.

Clustering is top-down, vanuit het Faculteitsbestuur, opgelegd waarbij de Facultaire gemeenschap genegeerd is. De Faculteit, als gemeenschappelijk kennisproject, zou eenieder in de gelegenheid moeten stellen invloed te kunnen uitoefenen op de te varen koers.

Besluitvorming over dit clusterproces is echter intransparant geweest en de clusterbesturen worden op ondemocratische wijze gevormd. Bovendien zal deze verandering leiden tot meer bureaucratie, meer werkdruk en verschraling van het onderwijs. Clustering gaat geen oplossing bieden voor de penibele situatie aan onze Faculteit maar zal daarentegen veel ongewenste gevolgen teweegbrengen.

Door deze petitie te ondertekenen, spreek ik me uit en laat ik het Faculteitsbestuur weten deze clusteringsplannen fundamenteel te verwerpen!

--------------------------------------------------------------------------------

To every member of the Faculty of Arts that is worried about its current managerial devaluation,

On December 20th, 2017, the faculty council is expected to concede a change of the faculties’ rules. The departmental boards will be forced to merge into several ‘clusters’, which will hold multiple educational programmes.

In a pamphet, which is published by the Democratic Academy Groningen (READ HERE), are 10 reasons incorporated for why you should reject these clusteringplans.

Clustering will be implemented top-down, from the Faculty management, without the democratic participation of the community of the FoA. The Faculty, as a shared knowledge project, should let everyone who is part of it, have influence on the Faculty's mission and goals.

The decision making of this clustering has been intransparant and the clusteradministers have been appointed undemocratic. Moreover, this change will lead to more bureaucracy, more workpressure and the deteroriation of education. Clustering will not be the solution for the dire situation at our Faculty but will give rise to undesired consequences.

By signing this petiition, I express my concerns and let the Faculty management know that I fundamentaly reject the clusteringplans!Share for Success

Comment

89

Signatures