Petitie SNIVwet 0

Petitie aanname wet Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid

324 people have signed this petition. Add your name now!
Petitie SNIVwet 0 Comments
324 people have signed. Add your voice!
33%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Op 28 februari 2020 werd een baanbrekend wetsvoorstel ingediend bij De Nationale Assemblée. Deze wet voorziet in de oprichting van het Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid oftewel SNIV, als de enige nationale voedsel regulerende instantie, die volledig bevoegd is om toezicht te houden op de voedselveiligheid en kwaliteit van levensmiddelen in Suriname.

Vele Surinaamse politieke partijen scharen zich achter dit wetsvoorstel en het heeft de steun gekregen van agrarische organisaties, producenten, exporteurs en consumentenvertegenwoordigers.

In deze kritieke tijd, waarin we ons allemaal zorgen maken over de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van het Surinaamse Volk, verzoeken wij dit wetsvoorstel, nog voor het parlement op reces gaat, aan te nemen. Dit om de volgende redenen:

  • Wij moeten een front vormen om onze boeren en voedselverwerkers te begeleiden in het voldoen aan de voorwaarden voor een veilige voedselproductie, maar ook om de voedselveiligheidsmaatregelen aan te passen in uitzonderlijke situaties, zoals de situatie waarin wij nu leven met COVID-19.
  • Suriname heeft dringend behoefte aan een instantie die toezicht houdt op de veiligheid en kwaliteit van voedsel, of dat nu hier wordt geproduceerd of wordt geïmporteerd of voor de export bestemd is.
  • Het huidig systeem waarin meerdere overheidsinstanties toezicht houden op onze voedselvoorziening creëert kwetsbaarheden die we dringend moeten aanpakken.
  • Wij moeten onze voedselproductiesector in standhouden, omdat het noodzakelijk is voor ons land en onze mensen, en het is één van de vitale sectoren van onze economie.
  • De voorgestelde opzet van één enkele instituut voor voedselveiligheid die in het wetsvoorstel wordt beschreven, is bedoeld om de internationale geloofwaardigheid als een robuuste Surinaamse voedselregelgever te vergroten en om onze voedselproducenten en exporteurs te ondersteunen.

Het SNIV is nu meer dan ooit nodig. Suriname kan het zich niet veroorloven dat de verantwoordelijkheid voor Voedselveiligheid verdeeld is onder verschillende overheidsinstanties die, zoals nu het geval is, te maken hebben met een crisis op het gebied van volksgezondheid of met economische problemen.

De tijd is gekomen voor een enkele, robuuste en geloofwaardige Surinaamse voedselregelgever.

Nu is de hoogste tijd!..............................DoeWET!!

Share for Success

Comment

324

Signatures