Stela Cani 0

Peticion per sezonin e Nentorit

828 signers. Add your name now!
Stela Cani 0 Comments
828 signers. Almost there! Add your voice!
83%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Ju kerkojme aprovimin e kerkeses te sezoneve shtese, te cilat jane organizuar ne vitet e meparshme per shlyerjen e krediteve.
Keshilli studentor, Fakulteti Ekonomik, Dekanati I Fakultetit Ekonomik :
Grupi I studenteve te Fakultetit Ekonomik kerkon:
1.Afrimin e ketij sezoni, per studentet e vitit te trete ne tetor (te kene mundesi te japin deri ne 2 provime )
2.Organizimin e sezonit te nentorit per te gjithe studentet, ne menyre qe ata te cilet nuk I kane permbushur kreditet perkatese mos te bejne nje vit stazh.

3.Ne, studentet kerkojme te na jepet e njejta e drejte qe u eshte dhene

viteve te meparshme. Cdo Fakultet I disponon keto sezone,ndaj eshte nje

drejte qe na takon.
Ky peticion u vjen ne ndihme te gjithe studenteve qe humbasin diplomen per 1 apo 2 provime.

I vjen ne ndihme dhe mbeshtet gjithashtu studentet, te cilet duan te

japin disa provime ne nentor, apo cdo studenti qe thjesht mendon qe ky

sezon diplomimi eshte nje e drejte qe na takon , ashtu sic eshte bere me

brezat e kaluar.

Share for Success

Comment

828

Signatures