Peticija proti predlogu zakona o visokem šolstvu

Matej Ferenc
Matej Ferenc 0 Comments
2 Signatures Goal: 10,000

Predlog Zakona o visokem šolstvu, ki ga je pripravila Vlada RS, uvaja šolnine za redni študij. Definicija izobraževanja kot javne službe je doživela svoj konec - plačljiv študij bodo fakultete in univerze izvajale kot dejavnost na prostem trgu. Zaradi medsebojne konkurence bodo prisiljene v komercializacijo svojih storitev na račun študentov in velike večine akademskih delavcev. Vlada RS s Predlogom Zakona univerzo spreminja v silo, ki bo morala v boju za lastno preživetje na trgu vedno več študentk in študentov sistematično odrezati od možnosti izobraževanja! In kdo nas brani? Univerza je bila pobudnica tega napada nad študentstvom, Študentska organizacija Slovenije pa je Predlog Zakona podprla! Brezposelnost mladih je realnost celotne evropske periferije (56% Španija, 65% Grčija, 40% Italija), h kateri s svetlobno hitrostjo drvi tudi Slovenija. Vedno več študentov se iz nuje za preživetje zateka k študentskemu delu. A študentje delamo kot najbolj fleksibilna, poceni delovna sila - brez osnovnih delavskih pravic in socialne varnosti. Študentska organizacija Slovenije pa zastopa interese študentskih servisov, ki s posredovanjem študentskega dela ustvarjajo zasebni dobiček! Ta množica problemov, s katerimi se obstoječe strukture očitno niso zmožne uspešno soočati, se tiče prav vseh študentk in študentov. Študentska skupnost se mora organizirati sama, mimo obstoječih struktur. Svoje problematike moramo izpostaviti, odgovore nanje pa jasno artikulirati. Ta skupnost mora vključiti vse študente, kar lahko dosežemo zgolj z izvajanjem popolnoma odprtih skupščin na vseh fakultetah, ki bodo temeljile na participaciji in soodločanju. Opredeliti se moramo do celotne študentske problematike in sprejeti smernice nadaljnih akcij. Šele ko vidimo študentsko problematiko kot celoto, bomo lahko postavili jasne meje, od katerih nikoli več ne bomo odstopili. Od Vlade RS in ostalih relevantnih deležnikov zahtevamo: 1. Da se Predlog Zakona o visokem šolstvu, ki grozi obstoju avtonomnega, javnega visokega šolstva, v celoti zavrne; 2. Ohranitev avtonomne univerze - brez podrejanja študija, raziskovalne dejavnosti in financiranja univerz pogojem trga; 3. Zakonsko omejitev vseh oblik financializacije študija, ukinjanja programov, odpuščanja profesorjev in asistentov! 4. Ukinitev zasebnih študentskih servisov kot posredovalcev študentskega dela; 5. Uvedbo minimalne urne postavke za opravljanje študentskega dela, uvedbo vseh temeljnih in socialnih pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja, kot tudi formalno štetje delovnih izkušenj in pokojninske dobe!

S podpisom peticije soglašam z zahtevami in dajem podporo študentskemu samoorganiziranemu gibanju, ki jih zastopa!


Zavezujemo se, da bodo dani podatki uporabljeni samo za namen obveščanja o študentskih skupščinah in študentskemu referendumu in da bo z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.


Links


Comment

2

Signatures

  • 4 years ago
    Luka Tetickovic Slovenia
    4 years ago
  • 4 years ago
    Matej Slovenia
    4 years ago