Etnografski Institut 0

Петиција поводом Конкурса за нови циклус научних истраживања

Etnografski Institut 0 Comments
1112 signers. Almost there! Add your voice!
75%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Влади Републике Србије

Прeдседнику Владе Републике Србије Александру Вучићу


Поштовани,

Обраћамо Вам се поводом дешавања у вези са Конкурсом за предлагање пројеката у оквиру Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у жељи да се нагомилани проблеми у области научноистраживачке делатности трајно и систематски реше. У складу са тим, обавештавамо вас о следећем:

  • Сагласни смо са предлогом решења које је Генерални секретаријат Владе Републике Србије доставио поводом расписивања Конкурса за нови пројектни циклус Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и сматрамо да се незаконито донети прописи органа државне управе не смеју подржавати нити могу бити предмет накнадних корекција. Стога подржавамо поништавање постојећег и расписивање новог Конкурса, који ће уважити разумне и аргументоване захтеве научне заједнице.
  • Од Владе Републике Србије очекујемо да ће донети одлуку у складу са Уставом и важећим законима Републике Србије, као и да ће подржати учествовање научне заједнице у креирању будућег конкурса и пратећих аката будућег министарства надлежног за научноистраживачку делатност, у складу са принципима демократије, законитости и транспарентности рада органа државе управе.
  • Сматрамо да је неопходно оснивање посебног Министарства за науку и високо образовање.
  • Сматрамо да је неопходно увођење институционалног финансирања истраживача запослених у институтима, јер прелазак на пројектно финансирање запослених у институтима представља вид њихове дискриминације и није у складу са Законом о раду Републике Србије.
  • Сматрамо да научна заједница мора бити укључена у процес одлучивања о научноистраживачкој делатности и да рад министарства надлежног за науку мора поштовати принципе законитости и транспарентности рада и уважавати резултате јавних расправа и примедбе истраживача на будућа акта.
  • Сматрамо да је неопходно доношење одвојених правилника за области природних наука, техничких наука, друштвених наука и хуманистичких наука, јер свака од ових области има своје специфичности у погледу циљева и метода истраживања, као и у погледу вредновања резултата научноистраживачког рада и немогуће је донети јединствен правилник а да он не буде на штету појединих научних области и дисциплина.

Захваљујемо Вам на разумевању.

Share for Success

Comment

1113

Signatures