Muhamad Aiman Mohd Mokhtar 0

Permohonan Kaunselor Tetap di Fakulti Perubatan Veterinar UMK

85 people have signed this petition. Add your name now!
Muhamad Aiman Mohd Mokhtar 0 Comments
85 people have signed. Add your voice!
43%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Kaunseling merupakan satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang menyeluruh sepanjan hayat berlandaskan etika.

Khidmat kaunseling adalah sesuatu perkhidmatakan kepada individu untuk mencari smeula identiti diri dan mengenal pasti faktor-faktor kecelaruan atau kekeliruan dalam kehidupan dengan matlamat untuk membantu individu mencari jalan penyelesaian yang lebih jelas dan wajar.

Permasalahan yang amat merusingkan adalah kesukaran pelajar Fakutli Perubatan Veterinar (FPV) untuk mendapatkan khidmat kaunseling kerana pejabatnya di UMK Kampus Kota. Kengkangan yang pertama adalah jarak di anatara FPV dan yang terletak di Padang Tembak yang agak merumitkan para pelajar untuk ke Pengkalan Chepa lagi unutk mendapatkan perkhidmatan mereka. Kengkangan yang kedua ialah, jadual belajar pelajar FPV sangat padat sehingga unutk mendapatkan masa unutk diri sendiri juga agak susah.

Oleh hal yang demikian, bagi memudahkan pelajar FPV apabila memerlukan perkhidmatan kaunseling, seorang kaunselor perlu ditempatkan di FPV agar pelajar tersebut mempunyai tempat untuk dituju jika ingin meluahkan hasrat hati seperti permasalahan yang berlaku dalam hidupnya melibatkan peribadi , pelajaran dann sebagainya.

Share for Success

Comment

85

Signatures