Thomas Cool 0

Parlementaire enquête naar werkloosheid en CPB … en euro

15 people have signed this petition. Add your name now!
Thomas Cool 0 Comments
15 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

De Tweede Kamer kent de mogelijkheid van een burger-initiatief met 40.000 handtekeningen, zie

http://www.tweedekamer.nl/hoe_...

Dit is een burger-initiatief gericht aan de Tweede Kamer om een parlementaire enquête te houden naar de al veertig jaar voortdurende massale werkloosheid en armoede en de rol daarbij van de voorbereiding van het economisch beleid, in het bijzonder de rol van het Centraal Planbureau (CPB). Bij de werkloosheid moet de verborgen werkloosheid in non-participatie meegeteld worden (bijv. WAO, VUT, deel bijstand).

De ontwikkelingen omtrent de euro in 2011 leiden tot een nadere toelichting. Om verwarring te voorkomen maakt deze petitie een nieuwe start op 18 september 2011.

Bij ondertekening dient u uw email-adres op deze website achter te laten. Doe dat zo dat u geen SPAM krijgt. Om te zorgen dat deze petitie aan de Tweede Kamer aangeboden kan worden dient u naast uw naam ook uw postcode en liefst ook huisnummer te geven. Eventueel klikt u aan dat e.e.a. verborgen blijft voor andere lezers. Alleen mensen ouder dan 18 jaar kunnen meedoen.

(1) Loonmatigingsbeleid

Om werkloosheid in eigen land te bestrijden gebruikt de Nederlandse overheid de aardgasbaten voor uitkeringen voor non-participatie en voert de regering op advies van het CPB een politiek van algemene loonmatiging. Als gevolg daarvan heeft Nederland al decennia een structureel overschot in de uitvoer. Duitsland heeft dat beleid in het laatste decennium overgenomen wegens de euro. Zuid Europa heeft zo overmatige en economisch oneerlijke concurrentie vanuit Noord Europa gekregen.

De Griekse toetreding tot de euro gebeurde op grond van misleidende statistieken. De belastingpraktijk in Griekenland en Italië kan beslist verbeterd worden. Maar de problemen aldaar worden ook versterkt door de overmatige loonkostenmatiging in Duitsland en Nederland. Door de slechte uitgangspositie van Zuid Europa leidt de wereldwijde economische crisis nu tot problemen omtrent de euro. Wie Griekenland uit de euro wil zetten moet vervolgens nadenken over Italië. Welke oplossing je ook kiest: voor herstel is het nodig dat Duitsland en Nederland het algemene loonmatigingsbeleid beëindigen. (En dan kan Griekenland in de euro blijven.)

De inkomens in Nederland zijn nu al decennia stelselmatig lager dan nodig en de exportopbrengsten worden ook weer in het buitenland belegd maar vaak met groter risico op verlies. Nederland kan de werkloosheid en armoede beter in eigen land aanpakken, ook de verborgen werkloosheid, en dit niet afwentelen op andere landen via de export, maar via investeringen en via juiste loonverhoudingen in eigen land.

Door de fouten in de analyses en modellen van het CPB kiest de regering nu ook voor een pakket van bezuinigingen van nominaal 18 miljard euro.

(2) Werkloosheid en economische theorie in internationaal perspectief

In de Verenigde Staten heeft men sinds Ronald Reagan de werkloosheid bestreden met een liberalisatie van markten, waaronder de financiële markten. Dit is door andere landen overgenomen om concurrerend te blijven. Dit beleid is stukgelopen in de huidige financiële en economische crisis. Terugdraaien van de liberalisatie op de markten betekent voor de USA dat de massale werkloosheid weer dreigt, en dit geldt ook voor de rest van de wereld.

Het punt is nu dat er een nieuwe economische analyse over de werkloosheid bestaat, die van belang is voor zowel Nederland als Europa als de USA.

De analyse is echter sinds 1990 getroffen door censuur door de directie van het Centraal Planbureau.

(3) Censuur van deze analyse en van een advies tot deze parlementaire enquête

Thomas Cool, econometrist en wetenschappelijk medewerker van het CPB 1982-1991, ontwikkelde bovengenoemde nieuwe analyse over de werklooshed, en adviseerde in 1990 tot deze enquête naar werkloosheid en rol van het Centraal Planbureau. Hij deed dat in een artikel dat hij schreef in zijn positie als wetenschappelijk medewerker bij het CPB.

Dit artikel en advies werd door de CPB-directie van publicatie tegengehouden, zelfs in de reeks "op naam van de auteur". Deze censuur van de wetenschap is onderdeel van het probleem geworden.

De directie van het CPB stelt dat men geen censuur van de wetenschap pleegt. Waar Thomas Cool dit als wetenschapper meldt is dit op zichzelf echter al een serieuze zaak. De directie van het CPB kan geen rechter in eigen zaak zijn. De ambtenarenrechter stond de directie toe het artikel van publicatie af te houden maar hanteerde geen wetenschappelijke criteria. Het is niet nodig de een of de ander bij voorbaat te geloven. Of er daadwerkelijk censuur is, is een van de zaken die in de parlementaire enquête is te onderzoeken.

Thomas Cool stelt dat het geen zin heeft om te proberen om zijn analyse in de internationale economisch wetenschappelijke tijdschriften geplaatst te krijgen. Het CPB blijft toch de scheidsrechter die e.e.a. wel of niet overneemt. De censuur op het CPB dient aldaar ongedaan gemaakt te worden. Thomas Cool moet de analyse kunnen doorrekenen met de modellen waaraan hij heeft meegewerkt, fouten daarin herstellen, deze en de resultaten met de collegae bespreken, en niet alleen het gecensureerde artikel maar ook een doorrekening kunnen presenteren.

(4) Economisch Hof

Een aspect van de beoogde parlementaire enquête betreft het structurele probleem waarvan werkloosheid alleen een voorbeeld is. Een falende voorbereiding heeft nadelige gevolgen voor het economisch beleid. Als verbetering op het CPB kan gedacht worden aan een Economisch Hof, op daadwerkelijke wetenschappelijke grondslag.

De aanstelling van Thomas Cool bij het CPB was een wetenschappelijke, maar of het CPB als instituut in voldoende mate die wetenschappelijke rol vervult of zelfs kan vervullen, is een andere vraag.

Initiatiefnemer

Dit is een initiatief van Thomas Cool zelf. Sinds 2004 hanteert hij de naam "Colignatus" voor zijn wetenschappelijk werk ter onderscheid van ander werk.

Sponsor

Thomas Cool / Thomas Colignatus

Links

Hoofdpagina met het protest tegen de censuur van de wetenschap

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

Boek "Democratie & Staathuishoudkunde" (2012)

http://thomascool.eu/SvHG/DenS/Index.html

Advies tot boycot van Nederland tot deze kwestie is opgelost

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2009-04-28-Boycott-Holland.html

Artikel over de euro 2011

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/33476/

Hoogleraren Don en Kleinknecht over het loonmatigingsbeleid

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/KruisendeAnalyses.html

Engelse pagina
http://thomascool.eu/Thomas/English/TPnCPB/Case.html

Share for Success

Comment

15

Signatures