Pas de Putchiste au pouvoir

Ranja Chrys RAKOTOMAHANINA
Ranja Chrys RAKOTOMAHANINA 0 Comments
3 Signatures Goal: 100

Malagasy people have suffered a lot from the putsch One question remains: what have you done ------------ Tehaka maro misesy, Ny rariny sy ny hitsiny tsy mainsty mandresy tompon'andraikitra eo anatrehan'ny tantara foana isika na inona no atao na inona ny hitranga. Anjarantsika no manoratra ny tantara : niraviravy tanana ny vahoaka malagasy teo anatrehan'ny sy ny fanapotehana nataon'ny mpanongampanjakana ka tokony nitolona ny vahoaka malagasy tia tanindrazana hanavotana ny firenena, hanoherana ny fanonganam-panjaka (Misoatra an'i Tiana R.) --------------- Le peuple malagasy traverse actuellement un enfer après le putsch du 17 mars. Une seule question est essentielle: qu'est ce que vous avez fait "Le monde est du côté de celui qui est debout" -----------------------

Comment

3

Signatures

  • 8 years ago
    Nirina Razafy Madagascar
    8 years ago
  • 8 years ago
    Ranja Chrys RAKOTOMAHANINA Madagascar
    8 years ago