mersa irani 0

پارس آنلاین:سیاست جدید را متوقف کنید

52 people have signed this petition. Add your name now!
mersa irani 0 Comments
52 people have signed. Add your voice!
11%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

با سلام

 همینطور که میدانید شرکت پارس آنلاین دو سیاست جدید در رابطه با دانلود شبانه ایجاد کرده: تغییر
ساعت دانلود به
2 تا 7 ویجاد سیاست fair use

ضرری که این دو سیاست به ما کاربران میرسد کاملا مشخص است و خود میدانید.

جالب اینجاست که پارس آنلاین این دو کار را بنا به درخواست مشترکین بیان می کند و گفته بعلت کاهش سرعت این کار را می کنیم

در خواست ما از مدیران سایت این است:

1- انجام این سیاست را بنا به  درخواست کاربران بیان نکنید

2- بجای محدود کردن کاربران برای کاهش سرعت پهنای باند را اضافه کنید

3- این کار از نظر ما غیرقانونی است زیرا با مفاد قرارداد اولیه مغایرت دارد لذا نمی توانید تا قبل از اتمام قرارداد هر کاربر این سیاست را برای وی اعمال کنید

4- در صورت اعمال این دو سیاست بعلت محدود شدن ، خدمات باید با قیمت کمتر و متناسب با محدودیت اعمال شده ارائه شود

5- دست از دروغ گویی و کم فروشی بردارید..... خدمات با کیفیت به کاربران بدهید.....در غیر این صورت با ریزش کاربران مواجه می شوید

با تشکر

Links


Share for Success

Comment

52

Signatures