Frank Peeters 0

Wij eisen dat de commissie rond kindermisbruik onderzoeksbevoegdheden krijgt!

529 people have signed this petition. Add your name now!
Frank Peeters 0 Comments
529 people have signed. Add your voice!
53%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

De huidige parlementaire commissie is een informatiecommissie.

Zij heeft geen enkele bevoegdheid.

Wij willen dat er na het weinig gesmaakte optreden van de gezagsdragers van de Kerk nu een echte onderzoekscommissie komt, met bevoegdheden en getuigenissen onder ede. De slachtoffers van de Kerk hebben recht op een onpartijdig onderzoek, naar de oorsprong, de aard en omvang van hun leed, door een echte onderzoekscommissie met maximale bevoegdheden en met verklaringen onder eed.

Hoe onafhankelijker en hoe groter het onderzoek, hoe makkelijker het zal zijn om de Kerk geen tweede kans te geven om zich boven de mensenwet verheven te achten en minderjarige burgers van dit land op te offeren op het altaar van het celibaat.

Op het ogenblik dat Aartsbisschop Léonard terug droomt van tridentijnse tijden waarbij meisjes uit de sacristie worden gebannen, homo’s de schuld van alles en toch weer niets krijgen, Aids patiënten slachtoffers zijn van zijn starre sjamanistische boze oog en er terug kloeke pastoors moeten komen, dient de Staat een duidelijke lijn te trekken om haar kinderen, haar toekomst, te verdedigen.

Na tientallen jaren kan de Staat haar schuld aan de slachtoffers en de overlevers, vereffenen.

Zij zijn lang genoeg aan de grillen van dit instituut en haar gezagsdragers overgelaten.

San Deurinck, lid van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk en ex-misdienaar.

Frank Peeters namens Verbolgen Vlaanderen.

Links

http://www.facebook.com/pages/Belgie/7525659949#!/group.php?gid=150882594937380


http://www.facebook.com/pages/Belgie/7525659949#!/pages/Stille-opkomst-met-kaarsjes-tegen-het-gedoogbeleid-van-de-kerk/165924640102229

 

http://www.facebook.com/pages/Belgie/7525659949#!/group.php?gid=112221268815663

 

http://www.facebook.com/pages/Belgie/7525659949#!/pages/Wij-eisen-dat-Aartsbisschop-Leonard-uit-zijn-ambt-wordt-ontzet/162627483756655

 

http://www.facebook.com/pages/Belgie/7525659949#!/group.php?gid=111887322188339

 

http://www.facebook.com/pages/Belgie/7525659949#!/group.php?gid=104972172875757

 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=173358592701869&id=162627483756655#!/pages/Stop-verjaring-voor-misdrijven-met-minderjarigen/124963310887052

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1402465925#!/note.php?note_id=475567151447&id=1402465925

Share for Success

Comment

529

Signatures