کسانی که با گروه ما همکاری کردند و نتیجه مثبت گرفتند

hasan samiei
hasan samiei 0 Comments
2 Signatures Goal: 20,000

532244539353997.jpg?r=0.0553752442356199
در اینجا مشتریان قدیمی ما آنهایی که به مقصود خود رسیده اند

 حمایتشان از سایت
 

 را اعلام می کنند و متذکر می شوند که ما در تمام مدت با 

بیشترین توان خود برای قوی تر شدن کیس آنها و رساندن آنها به 

کشورهای اروپایی تلاش کرده ایم و آن ها جواب قبولی گرفته و به

 کشور مقصد رسیده اند

 ما هم از اعلام حمایت آن ها 

سپاسگذاریم

Links


Comment

2

Signatures

  • 4 years ago
    سعيد قانع عدالتي Turkey
    4 years ago
  • 4 years ago
    سیما مرودشتیان Turkey
    4 years ago