EEN PAMPERVRIENDELIJK AFVALBELEID IN GEETBETS

Stefan Bosmans
Anonymous 0 Comments
12 Signatures Goal: 100

De gemeente Geetbets voerde vanaf 1 januari van dit jaar het Diftarsysteem in, waarbij het principe 'de vervuiler betaalt' wordt gehanteerd. Gezinnen betalen naargelang het gewicht aan afval dat ze produceren. Jonge gezinnen met kinderen in de pamperperiode worden hierdoor extra belast, daar pampers niet alleen in hoeveelheid, maar ook in gewicht (pampers bevatten veel vocht) letterlijk heel sterk doorwegen in de afvalcontainer. Een gezin met twee pamperdragende kinderen betaalt nu twee tot drie keer meer dan voor de invoering van het Diftarsysteem.

Wij zijn zeker niet tegen het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar we zijn van mening dat pamperdragende kinderen buiten dit systeem dienen te vallen. Jonge kinderen zijn geen vervuilers. Jonge kinderen doen wat jonge kinderen nu eenmaal doen: ze vullen pampers.

Een evaluatie dringt zich dan ook erg op. Er zijn voorbeelden genoeg van gemeenten die inzien dat er voor gezinnen met pamperdragende kinderen een aparte regeling nodig is. Wij vragen dat de gemeente Geetbets dit ook doet. Dit kan bijvoorbeeld door een bepaald gewicht vrij te stellen van betaling.Wij vragen dat het gemeentebestuur wil inzien dat ze op dit ogenblik een serieuze financiële hypotheek legt op het vermogen van jonge gezinnen en dat ze bereid is haar afvalbeleid bij te sturen.


 

Links


Comment

12

Signatures

 • 6 years ago
  Marijke Coenen Belgium
  6 years ago
 • 6 years ago
  franco judith Belgium
  6 years ago
 • 6 years ago
  Kim Vanhaeren en Kurt Peeters Belgium
  6 years ago
 • 6 years ago
  Keustermans Nick Belgium
  6 years ago
 • 6 years ago
  Cortoos Liesbet Belgium
  6 years ago
 • 6 years ago
  Hans Lembrechts Belgium
  6 years ago
 • 6 years ago
  Veerle Abts Belgium
  6 years ago
 • 6 years ago
  Pans Patricia Belgium
  6 years ago
 • 6 years ago
  Steve Corens Belgium
  6 years ago
 • 6 years ago
  Marleen Kindermans Belgium
  6 years ago
 • 6 years ago
  Stefan Bosmans Belgium
  6 years ago