Frederiek in 't Veld 0

Nieuw onderzoek naar Paars+ (petitie opgesteld op 20 augustus)

16 people have signed this petition. Add your name now!
Frederiek in 't Veld 0 Comments
16 people have signed. Add your voice!
16%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Het onderzoek naar de vorming van een paars kabinet is volgens de berichtgeving van de betrokken fractieleiders gestrand op een 3-tal punten.

 -1-  GL, D66 en PvdA konden slechts tot een bezuinigingspakket komen van 13 miljard. Daar waar de VVD minimaal 18 miljard eiste.

 -2-  Geen overeenstemming betreffende de kilometerheffing

 -3-  Geen overeenstemming betreffende de hypotheekrenteaftrek

Ondergetekenden van dit manifest verzoeken de Koningin, de voorzitters van de Tweede en Eerste kamer, de vice-voorzitter van de Raad van State en de fractieleiders een vervolgonderzoek in te stellen naar een samenwerking tussen de partijen: VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.

Belangrijkste onderzoekspunt binnen deze informatieronde dient te zijn:

Het onderzoek of de 13 miljard overeengekomen mogelijke bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden binnen 3 jaar in plaats van 4 jaar. Dit doet enerzijds recht aan de partijen die maar 13 miljard aan bezuinigingen voor mogelijk houden en anderzijds recht aan de VVD, die kennelijk een bezuiningstempo (ombuigingen) van ongeveer 4,5 miljard per jaar wenst, ofwel 13,5 miljard in 3 jaar. 

Ondertekenaars van dit manifest zijn zich er van bewust dat dit zal leiden tot een regeerakkoord voor slechts 3 jaar.

Ondertekenaars van dit manifest zijn zich er van bewust dat dit afwijkend is van de traditie, maar beschouwen ook een regeerakkoord voor 3 jaar als goede basis voor vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal (voor in ieder geval minimaal 3 jaar).

 

Let op: deze petitie is gemaakt op 20 augustus en is dus een reaktie op de meest recente ontwikkelingen

Links


Share for Success

Comment

16

Signatures