Athanasios Ziakos 0

Όχι στην κατάργηση του Τμήματος Οχημάτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

32 signers. Add your name now!
Athanasios Ziakos 0 Comments
32 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

285444452194497.jpg?r=0.4366656083147973

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Οχημάτων Σ.Τ.ΕΦ.Το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι φοιτητές του τμήματος Οχημάτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας για την απορρόφηση του τμήματος μας και την προτεινόμενη μετακίνηση και κατάργηση του στις Σέρρες απο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών , όπως προτείνεται από το σχέδιο «Αθηνά» του υπουργείου Παιδείας. 

 Η μετακίνησή του Τμήματος Οχημάτων από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες κατά την άποψη μας: - Είναι μη ορθολογική και ενάντια σε ακαδημαϊκά, κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια. - Καταστρατηγεί τα βασικά κριτήρια του σχεδίου Αθηνά για την ανασυγκρότηση των ΑΕΙ της χώρας που έθεσε το ίδιο το Υπουργείο. Καταργείται το μοναδικό Τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα με αντικείμενο τα οχήματα. 

Το εν λόγω Τμήμα επί σειρά ετών καλύπτει με αποφοίτους σημαντικές θέσεις στελεχών, όπως τεχνικές υπηρεσίες υπουργείων, αντιπροσωπείες οχημάτων, πραγματογνωμοσύνες, επιχειρήσεις ελέγχου και συντήρησης οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων και οχημάτων έργων, γεωργικών ελκυστήρων, μετρό, τρένων και πολλές άλλες συναφείς δραστηριότητες. 

 Η μοναδικότητα του τμήματος Οχημάτων αποτυπώνεται στο σχετικό ΦΕΚ 998Β/26-07-2006. 

 Οι εργαστηριακές υποδομές, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, είναι εξειδικευμένες στην περιοχή της Τεχνολογίας Οχημάτων και δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθούν από τις αντίστοιχες υποδομές ενός Τμήματος Μηχανολογίας. Εργαστήρια τα οποία υπάρχουν στο Τμήμα Οχημάτων : 

 • Εργαστήριο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) (το μοναδικό στην Ελλάδα) • Αεροσήραγγα μελέτης Αεροδυναμικής Οχημάτων (η μοναδική στην Ελλάδα σε ΤΕΙ) • Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης με υδραυλική πέδη(το μοναδικό στην Ελλάδα σε ΤΕΙ) • Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας/Ηλεκτρονικής Οχημάτων • Εργαστήριο Δυναμικής Οχημάτων. 

Μεγάλος αριθμός μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οχημάτων είναι εξειδικευμένα και δε διδάσκονται σε κανένα Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ της χώρας. 

 • Αεροδυναμική Οχημάτων • Οχήματα Ι • Οχήματα ΙΙ • Θεωρία Ελαστικών • Οχήματα Βαρέως Τύπου • Οχήματα Δομικών Έργων • Δίτροχα Οχήματα • Οχήματα Ανωμάλου Εδάφους • Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων – ΚΤΕΟ • Δυναμική Ατυχημάτων Πραγματογνωμοσύνες • ΗλεκτροτεχνίαΟχημάτων • Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων • Δυναμική Οχημάτων • Ηλεκτροκίνητα & Υβριδικά Οχήματα • Υπερπληρωτές Οχημάτων • Μηχατρονική. 

 Οι φοιτητές του Τμήματος εισήχθησαν νομίμως μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων, πολλοί έχοντάς το ως πρώτη ή αποκλειστική επιλογή. Τα κίνητρα των φοιτητών για την επιλογή τους αυτή ήταν οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και η προσωπική επιθυμία σπουδών στην ιδιαίτερη αυτή γνωστική περιοχή. 

 Έχει η Πολιτεία το δικαίωμα να στερήσει από τον φοιτητή τη δυνατότητα να σπουδάσει αυτό που ο ίδιος νόμιμα επέλεξε και επέτυχε να τον εξαναγκάσει να μετακομίσει για να σπουδάσει κάτι διαφορετικό που ποτέ δεν επέλεξε και με εξοντωτικό κόστος για την οικογένειά του και τον ίδιο; 
 Με ποια συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια αποφασίστηκε η κατάργηση του Τμήματος Οχημάτων; Εγγυώνται τα κριτήρια αυτά την ποιοτικά ανώτερη εκπαίδευση και την εξοικονόμηση πόρων; 

Στο Τμήμα Οχημάτων υπάρχουν σήμερα 1.027 ενεργοί φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να μετακομίσουν. Επιπλέον, δεν πρέπει να παραβλεφθούν τα σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που προκαλεί μια τέτοια μεταβολή στο προσωπικό του Τμήματος. 

Συμπερασματικά, η κατάργηση του Τμήματος Οχημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης θα έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις τόσο για την κοινωνία όσο και τους φοιτητές και τους καθηγητές. 

 Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω , το Τμήμα Οχημάτων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης θα πρέπει να παραμείνει ως έχει καθώς είναι το μοναδικό τμήμα που λειτουργεί στην Ελλάδα σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό επίπεδο . Η κατάργηση του θα ακυρώσει μακροχρόνιες προσπάθειες αναβάθμισης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται .Οι υποδομές και ο εργαστηριακός εξοπλισμός θα αχρηστευτεί καθώς και θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα για τους μέχρι τώρα απόφοιτους λόγω της κατάργησης του τμήματος .

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Οχημάτων Σ.Τ.ΕΦ.

Το μοναδικό στην Ελλάδα και έτσι θα παραμείνει .

543623714009300.jpg?r=0.1416601128876209
178583108820021.jpg?r=0.764219892444089740319350268692.jpg?r=0.3834688379429281828345378860831.jpg?r=0.123131567146629151149422768503.jpg?r=0.9780189809389412
881798869464547.jpg?r=0.504348072456196960139995673671.jpg?r=0.713055585511028825608772877604.jpg?r=0.04096748377196491
511038094991818.jpg?r=0.5898731714114547

Links

http://www.vt.teithe.gr/
http://www.caroto.gr/2010/09/02/greek-project-atei-fsae/
http://www.career.teithe.gr/ECO_ENERGY_21st_CENTURY.php
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4349/1250.pdf
Share for Success

Comment

32

Signatures