Ψήμμα Μαρία Karditsa 0

Μη χαρακτηρισμός του 8ου δημοτικού σχολείου Καρδίτσας ως πειραματικού

62 people have signed this petition. Add your name now!
Ψήμμα Μαρία Karditsa 0 Comments
62 people have signed. Add your voice!
31%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Ανακοίνωση γονέων παιδιών που φοιτούν στο 8ο δημοτικό και στα 4 νηπιαγωγεία (11ο, 39ο, 8ο και 29ο νηπιαγωγείο) που τροφοδοτούν το 8ο δημοτικό σχολείου Καρδίτσας

Ως κάτοικοι της συνοικίας των καμινάδων και των σεισμόπληκτων και ως γονείς παιδιών που ήδη φοιτούν ή θα φοιτούσαν τις επόμενες σχολικές περιόδους στο 8ο δημοτικό σχολείο Καρδίτσας εκφράζουμε σύσσωμα και δημόσια την αντίθεση μας στον χαρακτηρισμό του 8ου δημοτικού σχολείου Καρδίτσας ως πειραματικού. Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καρδίτσας σε μια πρωτόγνωρη κίνηση, χωρίς να έχει την σύμφωνη γνώμη του συλλόγου εκπαιδευτικών του σχολείου και χωρίς προηγούμενα να ενημερώσει τους γονείς της περιοχής, προτείνει να χαρακτηριστεί το σχολείο της συνοικίας μας ως πειραματικό, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτός ο χαρακτηρισμός θα επιφέρει.

Συγκεκριμένα, με το χαρακτηρισμό του 8ου δημοτικού σχολείου Καρδίτσας ως πειραματικού καταργείται ως σχολείο της συνοικίας των Καμινάδων και των σεισμόπληκτων (καθώς το 8ο δημοτικό σχολείο δέχεται και τα παιδιά της συνοικίας των σεισμόπληκτων ύστερα από την κατάργηση του 11ου δημοτικού σχολείου Καρδίτσας), καθώς η επιλογή των μαθητών που θα φοιτούν στην Α δημοτικού δε θα γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας, αλλά με κλήρωση, ύστερα από αίτηση των γονέων και ανεξαρτήτως του τόποι διαμονής τους (Νόμος 4692/2020). Επομένως, το 8ο δημοτικό σχολείο Καρδίτσας θα έχει υπερ-τοπικό χαρακτήρα, θα γίνει σχολείο ολόκληρου του νομού Καρδίτσας και όχι της συνοικίας των Καμινάδων και των σεισμόπληκτων!

Το παραπάνω σημαίνει ότι οι μαθητές της συνοικίας των Καμινάδων και των σεισμόπληκτων, θα αναγκαστούν να πάνε ακόμα και στο διπλανό χωριό αφού θα γίνεται ανακατανομή και διασπορά των μαθητών της συνοικίας (καθώς ένα σχολείο δεν μπορεί να δεχθεί τέτοιο πλήθος μαθητών) που δεν θα κληρώνονται στις όμορες σχολικές μονάδες (3/13ο δημοτικό Καρδίτσας, 2ο δημοτικό σχολείο Καρδίτσας, δημοτικό σχολείο Καρδιτσομαγούλας) με τις όποιες συνέπειες στον οικογενειακό προγραμματισμό, στην ψυχολογία των μαθητών, στην κοινωνικοποίηση τους και στην ένταξη τους στο κοινωνικό περιβάλλον της συνοικίας. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στη νομοθεσία για τα πειραματικά σχολεία (Νόμος 4692/2020) δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα αδέλφια κληρωθέντων μαθητών που ήδη φοιτούν σε πειραματικό σχολείο να μπορούν να φοιτούν και αυτά σε αυτό ανεξαρτήτου κλήρωσης, που σημαίνει ότι θα δύναται να παρατηρείται το φαινόμενο δύο αδέλφια να φοιτούν σε διαφορετικά σχολεία!

Επίσης, δημιουργείται το εύλογο ερώτημα, τα παιδιά της συνοικίας των Καμινάδων και των σεισμόπληκτων που δεν θα κληρώνονται στο πειραματικό, σε ποιο γυμνάσιο θα συνεχίσουν την φοίτηση τους όταν αποφοιτήσουν από το όποιο δημοτικό θα τα ανακατανείμουν και θα τα διασπείρουν, σε αυτό της γειτονιάς τους ή σε αυτό στο οποίο οδηγεί το δημοτικό σχολείο από το οποίο θα αποφοιτήσουν; Θα κληθούν δηλαδή πάλι οι μικροί μαθητές της συνοικίας των καμινάδων να διαχειριστούν την ψυχολογική πίεση της νέας αλλαγής σχολικής μονάδας (νηπιαγωγείο της συνοικίας – όμορο δημοτικό – γυμνάσιο της συνοικίας);

Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών στην Α δημοτικού ενός πειραματικού σχολείου καθορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων ύστερα από εισήγηση του τοπικού Επιστημονικού Συμβουλίου (Νόμος 4692/2020, άρθρο 3, στ’ παράγραφος). Το γεγονός αυτό και δεδομένου ότι το σχολείο θα προσελκύει αιτήσεις γονέων από ολόκληρη την πόλη και το νομό, θα μειώνει στατιστικά σημαντικά τις πιθανότητες ένα παιδί της συνοικίας των Καμινάδων και των σεισμόπληκτων να κληρωθεί για να φοιτήσει στο σχολείο της γειτονιάς του!

Πρόσθετα, στο Νόμο 4692/2020, άρθρο 14, 1η παράγραφος (βστ), αναφέρει ότι υπεύθυνη για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας της κλήρωσης είναι η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, χωρίς όμως να αναφέρει τις συνθήκες διασφάλισης του αδιάβλητου της κλήρωσης για την εισαγωγή στο πειραματικό σχολείο και χωρίς να έχει βγει κάποια διευκρινιστική υπουργική απόφαση πάνω σε αυτό το θέμα!

Ο χαρακτηρισμός του σχολείου, εάν οριστικοποιηθεί η πρόταση από την Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων του υπουργείου θα ισχύσει άμεσα από το Σεπτέμβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται. Να τονίσουμε ότι το σχολείο αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως 15θέσιο, ενώ θα έπρεπε να είναι 12θέσιο. Για να εξυπηρετηθούν όλα αυτά τα παιδιά, αυτή τη στιγμή βοηθητικοί χώροι και το εργαστήριο φυσικών επιστημών χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας. Όλοι αυτοί οι χώροι θα πρέπει να ελευθερωθούν. Μήπως αυτό σημαίνει κάτι για τα παιδιά που ήδη φοιτούν στο 8ο δημοτικό σχολείο;

Σύμφωνα με το νόμο 4692/2020, άρθρο 17, παράγραφος 5β, στα πειραματικά σχολεία το αναλυτικό πρόγραμμα και το ωρολόγιο πρόγραμμα αναμορφώνεται από το τοπικό Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις συνθήκες λειτουργίας του. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο του νόμου, δύναται το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα του πειραματικού σχολείου να μην είναι το ίδιο με των υπόλοιπων «κοινών» σχολείων. Επίσης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθμό ΦΕΚ 2494Β/23-6-2020, η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων υλοποιείται εκτός του ωρολόγιου προγράμματος της πειραματικής σχολικής μονάδας και σε αυτούς μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά από άλλα σχολεία, όχι μόνο του πειραματικού. Και εδώ τίθεται το εύλογο ερώτημα, πόσες θα είναι οι θέσεις σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς ομίλους και αν θα είναι δωρεάν η συμμετοχή όλων των παιδιών.

Διαπιστώνουμε από το Νόμο 4692/2020, άρθρο 22, παράγραφος 3, ότι για τα πειραματικά σχολεία θεσμοθετείται η προσέλκυση χορηγών και χορηγιών, γεγονός που μας βρίσκει ως γονείς αντίθετους.

Το 8ο δημοτικό σχολείο Καρδίτσας όπως λειτουργεί ήδη αυτή τη στιγμή αποτελεί κόσμημα για τη συνοικία μας και πρότυπο λειτουργίας, αλλά δυστυχώς οι αρμόδιοι πάνε να το στερήσουν από τα παιδιά μας. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει!

Καλούμε τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποσύρει άμεσα την πρόταση του. Οφείλει να επανεξετάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασής του έχοντας ως πρωταρχικό κίνητρο την ουσιαστική εκπαίδευση των παιδιών μας, πρώτιστα της συναισθηματικής και κοινωνικής τους εκπαίδευσης και μετά της ακαδημαϊκής δεδομένου ότι έχουν ήδη υποστεί μεγάλη ψυχολογική πίεση λόγω της πανδημίας. Ο νόμος του δίνει άλλωστε το δικαίωμα να εισηγηθεί τη δημιουργία ενός νέου πειραματικού σχολείου με ταυτόχρονη αξιοποίηση κλεισμένων σχολικών κτηρίων και όχι τον χαρακτηρισμό ενός ήδη υπάρχοντος και επομένως την κατάργηση του τοπικού χαρακτήρα του.

Καλούμε τους γονείς των παιδιών που φοιτούν στο 29ο, 11ο , 39ο και 8ο νηπιαγωγείο, τους γονείς των μαθητών που φοιτούν στο 8ο δημοτικό σχολείο Καρδίτσας, αλλά και όλους τους γονείς μικρότερων παιδιών της συνοικίας των Καμινάδων και των σεισμόπληκτων που τους στερούν το σχολείο της γειτονιάς τους, να στηρίξουν το ψήφισμα μας με την ηλεκτρονική υπογραφή τους!!!

Share for Success

Comment

62

Signatures