Are \'Our\' Media still Your Media

Bart Cammaerts
Bart Cammaerts 0 Comments
887 Signatures Goal: 1,000

Zijn \'Onze\' Media nog wel Uw Media Est-ce que \'Nos\' Médias sont encore Vos Médias Are \'Our\' Media still Your Media (Nederlands) Als medewerker, luisteraar, sympathisant of bezorgde burger, protesteer ik tegen de beslissing om Radio Centraal een uitzendverbod op te leggen. Voorts roep ik de Vlaamse regering op om de rechten van de burger op vlak van media en communicatie te eerbiedigen en mee onze eisen te onderschrijven: * Voor een erkenning op regionaal, nationaal en international niveau van de culturele en maatschappelijke meerwaarde van (locale) onafhankelijke, niet-commerciële en niet-publieke media-initiatieven * Voor een statuut van niet-commerciële radio\'s * Voor de aanpassing van de technische normen opdat er naast het commerciële aanbod ook geluisterd kan worden naar een andere stem (Français) En tant que collaborateur, auditeur, sympathisant ou citoyen concerné, je proteste contre la décision de suspendre la licence de Radio Centraal. Je demande aussi le governement Flamande de respecter les droits de communication et participation dans les médias de ces citoyens et de supporter nos objectifs: * Pour une reconnaissance, par les instances régionales, nationales et internationales, des bénéfices culturels et sociaux des initiatives médiatiques locales, indépendantes et non-commerciales. * Pour un statut pour les radios non-commerciales. * Pour l\'adaptation des normes techniques, afin qu\'une autre voix soit entendue, à côté de l\'abondante offre commerciale. (English) As collaborator, listener, sympathiser or just concerned citizen, we protest against the decision to suspend the licence of Radio Centraal and also urge the Flemish government to acknowledge the citizens right to communicate in practice and support our aims: * For the recognition at a regional, national and international level of governance of the cultural and social benefits of (local) independent and non-commercial media-initiatives * For a statute of non-commercial radio\'s * For the adaptation of technical norms allowing for another voice to be heard next to the abundant commercial offer

Sponsor

Bart Cammaerts, concerned citizen

Links

http://www.radiocentraal.be - Radio Centraal http://www.ministergeertbourgeois.be/ - Flemish Minister for Media http://www.vlaamscommissariaatmedia.be/ - Vlaams Commissariaat voor de Media, Flemish Media Regulator http://users.pandora.be/bart.cammaerts/ourmedia.html - background text http://users.pandora.be/bart.cammaerts/nosmedias.html - plus de d�tailles http://users.pandora.be/bart.cammaerts/onzemedia.html - achtergrond tekst

Comment

887

Signatures

 • 4 years ago
  social bookmarking service Russian Federation
  4 years ago
 • 5 years ago
  junwjqigpc Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 9 years ago
  werner dirven Belgium
  9 years ago
 • 10 years ago
  karl lardon Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Laurens Bruynseels Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Geerts Jaak France
  10 years ago
 • 10 years ago
  Jorg Janssens Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Bart Dammekens Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  't Groefke Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  alex verheij Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  luc rummens Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Eva Steynen Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Peter Coen Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  peter van wijngaarden Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  luc rummens Belgium
  10 years ago
See More