Tsvete Hrist 0

Отворено писмо до Н.Пр. Посланика на Република България в Германия

182 people have signed this petition. Add your name now!
Tsvete Hrist 0 Comments
182 people have signed. Add your voice!
37%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ОТВОРЕНО ПИСМО

До Н.Пр.Посланика на Република България в Германия г-н Ради Найденов

Копие до: Президента на Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,

с цялото си уважение и респект се обръщаме към Вас и Институцията, която оглавявате. Поводът са появилите се в последно време в медийното пространство изказвания от немска страна, представящи в неблагоприятна обществена светлина образа и достойнството на българските граждани, които работят, учат, творят – живеят тук.
Ние, долуподписаните българи, искаме да припомним, че като граждани на Европейския съюз имаме правото да живеем свободно и достойно във всяка една страна-членка на Съюза, както и да упражняваме ред занимания, в съгласие с местните закони. Ние не сме „емигранти по бедност“, нито пък „туристи за социални помощи“. Бидейки граждани на една от страните-членки на ЕС смятаме, че следва да бъдем третирани като такива. Успоредно с ползването на правата, произтичащи от това членство, ние спазваме и нашите задължения и отговорности на хора, които пребивават в рамките на Съюза.
Ето защо се чувстваме засегнати от нападките и квалификациите, които от известно време битуват в немското медийно пространство. Вярваме, че хората не трябва да бъдат делени по националност, произход, социален статус и други, а на честни и нечестни, амбициозни и мързеливи, морални и неморални.
Желаем да бъдат оповестени и разпространени точни данни (с цитирани източници) относно броя на българските граждани, регистрирани към момента на територията на Федерална Република Германия. Каква точно част от тях (в цифри) получават помощи от немските социални служби? Молим да ни осведомите и какви конкретни мерки са били и се предприемат към момента за париране на нападките, за реабилитиране името и националното достойнство на българските граждани и за представянето ни в обективна светлина.

Г-н Посланик,
ние настояваме за реакция спрямо отправените към нас обвинения и смятаме, че Вие като Представител на Република България в Германия ще защитите честта и достойнството на живущите тук български граждани и ще вземете нужните мерки в тази насока. Оставаме в очакване на Вашия Отговор в кратък срок след предприетите от Вас действия.

20.03.2013г, Берлин

С УВАЖЕНИЕ: Група български граждани, живущи във Федерална Република Германия

Links

Share for Success

Comment

182

Signatures