OPRÅB FRA PSYKOLOGER I DANMARK: VI TAGER AFSTAND FRA NICOLAI SENNELS UDTALELSER

160 people have signed this petition. Add your name now!
160 people have signed. Add your voice!
16%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Siden starten af året er der i medierne blevet skrevet om psykolog Nicolai Sennels, som arbejder med børn og unge i Københavns Kommune. Baggrunden for denne medieopmærksomhed er dels Nicolai Sennels' opstart af den anti-muslimske bevægelse For Frihed (tidligere kaldet PEGIDA Danmark) og dels hans udtalelser og skriverier som psykolog om muslimer som gruppe. Sennels har blandt andet påberåbt sig en psykologfaglighed i følgende udtalelser:

"My conclusion as a professional psychologist with quite some experience in this area is that growing up in the Muslim culture is mentally unhealthy for several reasons."

"It is also clear that Muslim culture influences Muslims in a way that makes them more likely to become criminal and display anti-social behaviour – especially towards non-Muslims and non-Islamic authorities."

(kilde: http://www.jihadwatch.org/2012/04/nicolai-sennels-...)

Et link til en dansksproget artikel skrevet af Nicolai Sennels med dette tema kan findes her:

http://www.rights.no/2009/12/den-sosiale-og-mental...

Vi mener, at Nicolai Sennels udtalelser er stærkt problematiske og generaliserende over for muslimer, og at dette kan spejle tilbage på os som psykologer. Som der bliver beskrevet i De Etiske Principper for Nordiske Psykologer, princip II.3 om Ansvar, så har en psykolog et særligt ansvar når vedkommende udtaler sig i medierne:

"Psykologen tager selv ansvar for kvaliteten og konsekvenserne af sit arbejde, men er samtidig bevidst om, at han (sic.) af andre opleves som repræsentant for sin stand".

(kilde: www.dp.dk/etiske-principper-for-nordiske-psykologe...)

Hvis vi som psykologer i Danmark fortsat forholder os tavse i forhold til denne debat, er vi således indirekte med til offentligt at give et indtryk af, at vi alle er enige i Sennels' udtalelser. Hvis Nicolai Sennels udtalelser og skriverier får lov at stå uimodsagt risikerer det derfor at underminere tilliden til psykologstanden generelt.

Med dette opråb vil vi understrege, at vi er mange psykologer i Danmark, som ikke stiller os bag Nicolai Sennels' udtalelser som psykolog vedrørende muslimer som gruppe.

Vi mener at Sennels i sine tekster trækker generaliserende, uvidenskabelige og fordomsfulde konklusioner om muslimer som gruppe og at han dermed repræsenterer et menneskesyn som er fagligt uforsvarligt og uforenligt med vores psykologetik.

Som psykologer har vi et særligt ansvar for at forholde os kritisk til vores egne fordomme over for forskellige grupperinger i samfundet. Således kan vi minimere risikoen for, at vores forudantagelser bestemmer retningen for vores interventioner.

Vi vil med dette opråb kæmpe for, at psykologstanden fortsat bliver associeret med respekt for det enkelte menneskes værdi - uafhængigt af religion, etnicitet eller andre gruppetilhørsforhold.

HUSK AT SKRIVE UNDER MED JERES NAVN OG TITEL (fx cand.psych) VED SIDEN AF NAVNET!

Share for Success

Comment

160

Signatures