Monique van Heije 0

Geen bebouwing in het Oostrandpark!

59 people have signed this petition. Add your name now!
Monique van Heije 0 Comments
59 people have signed. Add your voice!
59%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Aan de bewoners van de Maandenweg, Kwartaalstraat, Februaristraat, Semesterhof, Maandag-, Dinsdag-, Woensdag-, Donderdag-, Vrijdag- en Zaterdagstraat en Zondaghof. Beste buren, Bent u al op de hoogte van het feit dat de gemeente van plan is de bomen in het Oostrandpark te kappen ten behoeve van woningbouw Het mooie natuurgebied, grenzend aan het Junipad, Weekstraat, Maurice Garinpad, Bosranddreef en de Maandenweg en thans nog eigendom van Staatsbosbeheer, moet wijken voor het Meridiaanproject. Nu de oorspronkelijke bouwplannen van de gemeente om woningen en flats te bouwen in het Meridiaanpark na veel bezwaren van de omwonenden grotendeels van de baan zijn, heeft de gemeente een nieuw plan gelanceerd, namelijk de bouw van 33 villas in het Oostrandpark. De gemeente wil het bosgebied van Staatsbosbeheer overnemen om het als bouwgrond te verkopen met als doel de kosten van het onderhoud en de herinrichting van het Meridiaanpark te financieren. Uiteraard zijn wij, een groot aantal bewoners van bovengenoemd gebied, verontrust dat een bestemmingsplan zo eenvoudig wordt gewijzigd om de problemen elders op te lossen. Over het hele ontwikkelingsplan zal dit jaar nog een besluit worden genomen. Vooruitlopend daarop heeft de gemeente reeds aangekondigd nu alvast te beginnen met de kap van de bomen, onder het mom van achterstallig onderhoud, maar wel alvast rekening houdend met de toekomstplannen die zij voor ogen hebben aangaande de Meridiaan. Als wij niet direct tegen het plan ageren, zal het overgrote deel van de aanwezige bomen, planten en de leefomgeving van dieren binnenkort verdwijnen! Ons inziens zijn er verschillende argumenten tegen bebouwing aan te voeren. Allereerst draagt het bos bij aan de oorspronkelijke bossfeer van de wijk en het woongenot. Bij de ontwikkeling van de Seizoenenbuurt heeft de gemeente de groene uitstraling van deze wijk aangevoerd als aantrekkelijk argument om de verkoop van de woningen te stimuleren. Voor velen was dit dan ook een reden om zich hier te vestigen. Nu, nauwelijks twaalf jaar later, heeft de gemeente een andere prioriteit, namelijk het oplossen van de financiele problemen ten aanzien van het onderhoud van het Meridiaanpark en daarom moet het bos maar verdwijnen! Daarnaast zal de verkeersdrukte op de Buitenring de komende jaren alleen maar toenemen. Het bos is een natuurlijke barriere die de geluidshinder belangrijk terugdringt. De allerbelangrijkste reden dat wij tegen bebouwing zijn, is dat wij de groene ruimtes die er nu nog zijn willen behouden. Wij zien straks door de gekapte bomen het bos niet meer! Daarom vragen wij u ons te steunen in ons streven om het Oostrandpark ongebouwd te laten. Dit kunt u doen door onze bezwaren te onderschrijven en uw handtekening te plaatsen op deze petitiesite, waarmee wij naar de gemeente toe kenbaar willen maken dat wij tegen bebouwing en voor behoud van het groen in het Oostrandpark zijn. Wij zullen u van het verdere verloop op de hoogte houden.

Sponsor

Stichting Groenbehoud Almere www.groenbehoudalmere.nl

Links

http://www.almere.nl/de_stad/de_stad_content/_pid/kolom1-1/_rp_kolom1-1_elementId/1_713310
Share for Success

Comment

59

Signatures