Gaat u akkoord dat er mensen onder dwang worden onteigend voor de creatie van een buurtparkje? Neen, teken dan deze petitie

nina antonissen
Anonymous 0 Comments
5 Signatures Goal: 100

Donderdagavond 17 juni 2010 kregen de bewoners van de Maree-, Lang- en Bakkerstraat een brief waaruit blijkt dat de stad Antwerpen en het district Borgerhout op zoek is naar een locatie voor de inplanting van een nieuw administratief centrum, kindercrèche, bibliotheek, een sportloods, een parkje,… De omgeving van het Moorkensplein is één van de kanshebbers. Deze brief nodigt de buurt uit voor een infoavond die vrijdag 25 juni 2010 om 18:30u doorgaat, om de uiteindelijke beslissing van het college van burgemeester en schepenen te aanhoren. Uit de brief blijkt nergens dat er reeds sprake is van mogelijke onteigeningen maar is dubbelzinnig opgesteld. Er werd geen verdere informatie gegeven door degene die de brieven rondbracht. Slechts in 3 van de 11 gevallen is na enig aandringen het mogelijke plan tot onteigening ter sprake gekomen. Na verder aandringen blijkt dat het voornamelijk gaat over de inplanting van een parkje. Via doortastend optreden van de buurtbewoners is het vertrouwelijke “Masterplan Borgerhout . Cluster Moorkes” uiteindelijk boven water gekomen. Hieruit blijkt dat er 12 woningen, het huidige administratief centrum en het politiegebouw (dat ze momenteel aan het herstellen/renoveren zijn) moeten verdwijnen. Na contact met verschillende betrokken districtsmedewerkers werd ons de indruk gegeven dat het merendeel van de bewoners hier positief tegenoverstaan. Met als voorbeeld dat het gaat over oudere mensen die toch naar een rusthuis willen vertrekken of allochtone gezinnen die de voorkeur geven aan een sociale woning. Slechts enkelen doen “moeilijk”. Bovendien hoeven we ons op financieel gebied geen zorgen te maken. Na beraadslaging tussen de betrokken buurtbewoners blijkt echter dat de meesten dit niet zien zitten. Het gaat hier vooral over gezinnen met kinderen die na lang renoveren en met vele spaarcenten hun eigendom aan de huidige comfortsnormen hebben aangepast. De kinderen gaan hier naar school en de familie woont in de buurt. Zij hebben er belang bij om hier te blijven. Wij vinden dat we zelf een meerwaarde betekenen voor de heropwaardering en leefbaarheid van deze buurt en dat we een belangrijke rol spelen in het sociale netwerk van Borgerhout. Wij maken onderdeel uit van het kloppende hart van deze gemeente en zijn daardoor onmisbaar. Met enige ‘goodwill’ is er genoeg ruimte om een nieuw administratief centrum met aanpalende groene strook te verwezenlijken én om alle omwonenden in hun huidige situatie te laten. Het hoeft helemaal geen of-of verhaal te zijn maar een goed Belgisch compromis moet mogelijk zijn. Want dit plan kan uitgroeien tot een mooi project waar gans de wijk achter staat maar waarom dit niet realiseren binnen de stadseigendommen en zonder te raken aan privé eigendommen? Wat ons verder hard heeft getroffen en van weinig burgerinspraak getuigt is dat we met onze rug tegen de muur worden gezet. Men heeft ons nooit gehoord. Ondertussen heeft de Stad Antwerpen de vergadering van 25 juni uitgesteld naar 5 juli en zal onze burgemeester zelf aanwezig zijn op het gesprek. We wachten nu af of er rekening wordt gehouden met onze standpunten en of er een grondig onderzoek zal gebeuren wat betreft de verschillende mogelijkheden. Zo bestaat er ook een plan met maximaal behoud van de privé-eigendommen.Wij wachten af!

Namens de bewoners van de Maree-, Lang- en Bakkerstraat

Links

Comment

5

Signatures

 • 7 years ago
  ilja holemans Belgium
  7 years ago
 • 7 years ago
  Amar Ilan Belgium
  7 years ago
 • 7 years ago
  Kristof Daenen Belgium
  7 years ago
 • 7 years ago
  Oosterlynck Belgium
  7 years ago
 • 7 years ago
  Ellis Delvaux Belgium
  7 years ago