Forældre for Kommunikation 0

Ønske om information og dialog om udflytning til Kalvebod Fælled Skole

83 signers. Add your name now!
Forældre for Kommunikation 0 Comments
83 signers. Almost there! Add your voice!
83%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

13. marts 2018

Til Skolebestyrelsen og Mette Nicolaisen

Vi er en gruppe forældre, som oplever at kommunikationen vedrørende udflytningen af vores børn til Kalvebod Fælled Skole har været meget mangelfuld. Vi ønsker med denne henvendelse at etablere kommunikation, og har en forventning om at blive hørt i vores ønske om svar og inddragelse.

Udmelding og dialog

To dage inden juleferien blev forældrene inviteret til at komme med ideer i forhold til udflytningen, som de fleste først dér blev opmærksomme på. Deadline for input var d. 8.1. Tidspunktet og tidsfristen muliggjorde ikke et koordineret svar fra vores side.

Efter udmeldingen har en del af os har skrevet til Mette Nicolaisen med spørgsmål. Vi oplever os ikke mødt i besvarelserne. De er korte og besvarer ikke de spørgsmål, vi stiller. Der er blevet spurgt til aktindsigt og det afvises. ”Det er til vores eget bedste ikke at blive inddraget eller få forklaringer”. Det forstår vi ikke.

Enkelte har gjort opmærksom på et ønske om klasseskifte – hvorfor er det ikke en mulighed, der kan overvejes for enkelte i helt særlige situationer?

Vi læser i referatet af Skolebestyrelsesmøde d. 8.2.18, at der er nedsat et udvalg til kommunikation med forældrene. Det har vi ikke mærket noget til. Skolebestyrelsen var aktiv og synlig I debatten omkring skolestrukturen i Ørestad. Hvor er I nu?

Vi har ønsket at engagere og kommunikere med de berørte forældre på Skoleintra, men kan se, at muligheden for at skrive til andre end egen klasses forældre ikke længere eksisterer.

Bekymring og spørgsmål

Der bliver talt og skrevet om både 1, 3 og 5 år, som den periode vores børn skal være udflyttede. Der er meget stor forskel på konsekvenserne af 1 og 5 år. Vi vil gerne have et klart svar på hvor længe vores børn skal være udflyttede. Hvis der er tale om 3 eller 5 år – hvordan vil de så blive integreret på Kalvebod Fælled skole?

Vi undrer os over, at det er valgt at udflytte dele af årgange. En af kvaliteterne ved folkeskolen er, at man går i skole med kammeraterne i sit område. Børnene har mange relationer, der peger ud over de udflyttede klasser. Både de udflyttede børn og dem der bliver tilbage på Ørestad Skole oplever at skulle skilles fra naboer og kammerater, både på samme årgang, samt nærliggende årgange. Og tvillinger bliver skilt ad på hver sin skole. Hvorfor skiller man årgange, og tilmed midt i et skoleforløb? Vi kan ikke se, det er til fordel for vores børn. Er det af lærertekniske hensyn?

Vi kan læse at skolebestyrelsen på et møde har peget på Maler Øst eller Vest som den mindst ringe løsning. Hvorfor har I det? Hvad er grundlaget for beslutningen?

Hvorfor ikke fjerne færre, men hele årgange? Eller hvorfor har man ikke undersøgt om nogen faktisk ønsker udflytning?

Og hvorfor afvises det at flytte de nye 0. klasser? Det er umiddelbart langt mindre indgribende i det enkelte barneliv, tænker vi.

En del af os har selvtransporterende børn og vi har valgt at bosætte os nær skole, for at det skal kunne være sådan. Trods kommende nye lyskryds er vi meget bekymrede for skolevejen. De eksisterende lyskryds er farlige (overses af mange, der kører over for rødt), og der er meget tung trafik på ruten, da der bygges i området. Vores vilkår ændres væsentligt, hvis vi skal til at aflevere og hente vores børn. Er der mulighed for skolepatrulje?

Hvordan vil aktiviteter med forældretilstedevær blive koordineret? Vi kan ikke være på begge skoler samtidig. Vil lukkedage og ferieplan blive koordineret?

Hvordan får vores børn adgang til læsevejleder, tandlæge, skolepsykolog, talepædagog, sundhedspleje med mere? Skal vi forberede os på at skulle hente vores børn om formiddagen for at bringe dem frem og tilbage? Det vil være en væsentlig og utilfredsstillende ændring af de vilkår vi har som forældre.

Vil de udflyttede børn blive tilbudt samme ambitiøse madordning, som på Ørestad Skole, herunder med inddragelse af børn i madlavning mm.? De KFS-børn, der blev huset på Ørestad skole blev nedprioriteret i Madhuset i den sidste tid, og havde ikke mulighed for madordning. Risikerer vores børn noget lignende – eller anden stedmoderlig behandling i øvrigt, når man som Ørestad Skole-barn blot er lejet ind midlertidigt på Kalvebod Fælled Skole?

Bliver vi tilknyttet to Forældreintra? Har børnene mulighed for indtjek i Tabulex?

Hvordan kommunikerer I beslutningerne og den betydning, de får til vores børn og til deres søskende og venner i klasser på hele Ørestad skole?

Forældreinddragelse og information

Vi er kede af at årgangene skal splittes op og vores børn udflyttes, og vi er i særdeleshed kede af den kommunikation eller mangel på samme, vi har oplevet. Hvis vi ikke har mulighed for at påvirke beslutningen, er det magtpåliggende for os at blive informeret om på hvilket grundlag beslutningen er truffet. Herudover har vi et ønske om inddragelse i de vilkår, børnene skal være på Kalvebod Fælled under.

Der er infomøde d. 19.4. Flere af os har bedt om et møde før og er blevet nægtet muligheden. Det skaber mistillid.

Vi har brug for dialog, inddragelse og svar på vores spørgsmål nu.

Share for Success

Comment

83

Signatures