Michał Witczak 0

Objection on the ratification of ACTA / Sprzeciw ws. ratyfikacji ACTA

52 people have signed this petition. Add your name now!
Michał Witczak 0 Comments
52 people have signed. Add your voice!
52%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

The European Parliament Rue Wiertz / Wiertzstraat, 60 BE-1047 Bruxelles/Brussel, Belgique/België Tel: +32 2 284 21 11 Faks: +32 2 284 69 74 Ladies and Gentlemen, I appeal to you asking you to stop ratification of the Agreement on Trade-counterfeiting between the European Union and its Member States, Australia, Canada, Japan, Republic of Korea, the United Mexican States, Kingdom of Morocco, New Zealand, the Republic of Singapore, Swiss Confederation and the United States of America. The aforementioned Trade Agreement abuses rights of Privacy Policy all of Citizens Union and the basic rights of citizens of the European Union. Allows to obtain from the Internet provider of personal data a user web on suspicion of copyright infringement, and thus, you suspect a crime is not possible to defend own reputation before the judgment. In addition, the Trade Agreement on trade in fakes between the European Union and its Member States, Australia, Canada, Japan, Republic of Korea, the United Mexican States, Kingdom of Morocco, New Zealand, the Republic of Singapore, the Swiss Confederation and the United States of America, was established and negotiated in SECRET way, where the Member of democratic that is all Member States of the European Union, this situation should not take place. Information concerning the ratification of the said Agreement, the European Commission published on the last pages of the Department of Fisheries, where the Department has not much to do with intellectual property, copyright, or fakes. I ask once again to think about and discuss the ratification of this Trade Agreement, this time in an open and accessible to all citizens of the European Union, with a positive end that is not ratified by the ACTA. Sincerely, Michał Witczak Warsaw, Poland Parlament Europejski Rue Wiertz / Wiertzstraat, 60 BE-1047 Bruxelles/Brussel, Belgique/België Tel: +32 2 284 21 11 Faks: +32 2 284 69 74 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa z prośbą o zaprzestanie ratyfikacji Umowy handlowej dotyczącej obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Wyżej wymieniona Umowa handlowa nadużywa prawa Ochrony danych osobowych Obywateli Unii Europejskiej oraz podstawowe prawa Obywateli Unii Europejskiej. Umożliwia otrzymanie od dostawcy Internetu danych osobowych użytkowanika sieci internetowej na podstawie podejrzenia o złamanie praw autorskich, a co za tym idzie, użytkownik podejrzany o przestępstwo nie ma możliwości do obrony Własnego dobrego Imienia przed wydaniem wyroku. Dodatkowo, Umowa handlowa dotycząca obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, była ustalana i negocjowana w sposób TAJNY, gdzie w Państwach demokratycznych tj. Wszytskich Państwa Członkowskich Unii Europejskiej, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Informacje dotyczące ratyfikacji wyżej wymienionej Umowy, Komisja Europejska opublikowała na ostatnich stronach Departamentu Rybołóstwa, gdzie owy Departament ma nie wiele wspólnego z własnością intelektualną, prawami autorskimi czy towarami podrobionymi. Bardzo proszę raz jeszcze o przemyślenie i przedyskutowanie ratyfikacji owej Umowy handlowej, tym razem w sposób JAWNY i dostępny dla Wszystkich Obywateli Unii Europejskiej, z pozytywnym zakończeniem tzn. nie ratyfikowaniem ACTA. Z poważaniem, Michał Witczak Warszawa, Polska

Links


Share for Success

Comment

52

Signatures