Kateryna Aksonova 0

Nowy plac zabaw na osiedlu YIT Nordic Mokotów 1,2

41 people have signed this petition. Add your name now!
Kateryna Aksonova 0 Comments
41 people have signed. Add your voice!
41%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

My jako mieszkańcy wspólnoty YIT etap I, 2 zwracamy się do Administracji YIT Nordic Mokotów 1,2 (Al. gen. W.Sikorskiego 9c lok. 1 02-758 Warszawa,Polska) w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa/konserwacji/wymiany urządzeń na placu zabaw, należącym do osiedla, a znajdującym się na patio wśród wszystkich wspólnot YIT oraz Cityzen.

Stan placu przeznaczonego do zabawy dla dzieci, nie spełnia zasad bezpieczeństwa, w związku z tym może być przyczyną utraty zdrowia, a nawet życia przez dzieci korzystające z niego.

Chodzi m. in. o wystający metalowy fragment w piaskownicy, który jest pozostałością po uszkodzonym urządzeniu. A także o betonową konstrukcję wypełnioną kamieniami, która znajduje się pomiędzy instalacjami dla dzieci. Betonowe elementy wyżej wymienionej konstrukcji również są uszkodzone, nie zachowując swojej ciągłości.

Upraszamy również o wymianę piachu w piaskownicy, który nie jest wymieniamy.

A piaskownice, jak wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw, muszą spełniać wymagania przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r. poz. 2047, ze zm.), implementującej dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.Urz. UE L 2002 Nr 11, str. 4). Stosowane normy europejskie dla placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje oznaczone są: PN-EN 1176 dla urządzeń na placach zabaw oraz PN-EN 1177 dla nawierzchni).

W świetle przepisów Prawa budowlanego odpowiedzialność za utrzymywanie obiektów budowlanych, w tym obiektów małej architektury, w należytym stanie technicznym i estetycznym w sposób niedopuszczający do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej ponosi ich właściciel lub zarządca, który ma obowiązek poddawać powyższe obiekty kontroli okresowej przynajmniej raz na pięć lat.

Share for Success

Comment

41

Signatures