Martina Ni Dhroighneain 0

No dual carraigeway in Connemara, Ireland

14 people have signed this petition. Add your name now!
Martina Ni Dhroighneain 0 Comments
14 people have signed. Add your voice!
14%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

This petition is directed at: Irish Department of Transport: An Taoiseach Brian Cowen: Minister Éamon Ó Cuív: Galway County Council: Mr. Fran McEvoy: As a Community we would like to make the strongest possible case regarding the route and layout of the proposed R336 from Barna to Screeb. We wish to highlight the implications of all the designated routes on the Community and Connemara. We understand that the proposed routes are all part of the Galway Development Plan 2009-2015. We are highlighting the deep concerns regarding all the proposed routes as follows: 1. The Community don't understand the need for or want a new R336. 1. It will indiscriminately bulldoze and destroy individual family homes and land. 2. It will also divide all town lands, villages, communities, farms and families. 3. It will destroy the landscape, scenery and character of Connemara to facilitate this obscene dual carriageway. 4. It will decimate our unique language, culture and heritage, as further infrastructure and development will follow this new Dual carriageway. Community recommendation: 1. Improve and widen the existing R336. We would like you to please think about these concerns and recommendation immediately. Sincerely, The Undersigned: --------------------------------------- Tá an iarrtas seo dírithe ar: An Roinn Iompair: an tAire Éamon Ó Cuív: An Taoiseach Brian Cowen: Comhairle Chontae na Gaillimhe: Mr. Fran McEvoy: A Dhaoine Uaisle, Ba mhian linn mar Phobal cás láidir a dhéanamh maidir le treo agus leagan amach na mbóthar bhealaí; i gComharsanacht Chonamara ar an mbóthar R336 idir Bearna agus Screeb. Ba mhaith linn impleachtaí maidir leis a chur ar bhur n-aire. Tá muid ag iarraidh soileiriú a dhéanamh maidir leis agus go mbeadh muid ag súil go gcuirfí san aireamh na tuairmí thíos maidir le himpleachtaí móra i gceist leis an mbóthar nua R336: 1. Ní thuigeann muid an gá leis an mbóthar nua, ná ag iarraidh an mbóthar nua R336. 1. Leagfaidh sé go héagórach tí agus millfidh sé tailte. 2. Scoilteadh sé an Pobal Gaeltachta, bailte, teaghlaigh agus tailte. 3. Millfidh sé an trídhreach, timpeallacht agus carachtar Conamara chun soláthair a dhéanamh maidir leis an mbóthar R336. 4. Scriosfaidh sé an Ghaeilge, cúltúr agus oidhreacht na háite, nuair a leanfaidh níos mó fobairt tógála tar éis an mbóthar nua. Moladh an Chomhphobail: 1. Deisigh agus cóirigh an bóthar atá againn. Ba mhaith linn go ndéanfaí machnamh ar na póintí seo thuas, le bhur dtoil. Le Meas, Na hainmneacha seo a leanas:

Sponsor

Connemara Community saying No Dual carriageway
Share for Success

Comment

14

Signatures