مادران صلح ایران 0

فراخوان مادران صلح ایران برای شرکت در کارزار - نه به تحریم نه به جنگ -

495 people have signed this petition. Add your name now!
مادران صلح ایران 0 Comments
495 people have signed. Add your voice!
50%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

"کـــارزار نــه به تحریم ..... نــه به جنگ"

!جهانیـان بدانیـــد ؛ ما جنگ نمی خواهیم

ماخواهان صلح، آرامش وتوسعه هستیم ، برای سرزمینمان ایــران

نــــــــــــه به تحریم ...... نــــــه به جنگ

!ما جنگ نمی خواهیم

ما دشتهایمان را سرسبز، سروها و نخل هایمان را سربلند و استوار می خواهیم

نـــــه! به زمین های سوخته وچشمان گریان

ما آسمانمان را آبی وامن برای پرواز می خواهیم وکودکانمان را شاد وخندان و پرامید برای آینده ی سرزمینمان

.......نــــه به جنگ،خون، جدایی و اندوه

ما جوانان برومند وطن راچونان پرچم مقدس کشورمان برافرشته ودر اهتزاز می خواهیم

نـــــه به تحریم ...... نــــه به جنگ

ما زنان ومردان میهنمان را پرغرور، پر مهر وپرتلاش ـ برای توسعه ی کشورـ

شانه به شانه ی یکدیگر می خواهیم

ما باهم برای سربلندی کشورمان ایران می کوشیم و سرنوشت خود را به پیش می بریم و دخالت هیچ بیگانه ای را نمی پذیریم

ما با پای بندی به توافقات و تعهدات بین المللی، بر تداوم گفتگو و مذاکره برای تامین صلح و امنیت پای می فشاریم

و باور داریم که دستیابی به بستر های توسعه ی پایدار جز از طریق تعامل برابر وگفتگوی همه جانبه با جهانیان میسر نخواهد بود

به کمپین" نـــــه به تحریم..... نــــه به جنگ " بپیوندید

مادران صلح ایران

Share for Success

Comment

495

Signatures