Jeg er misfornoyd med NJFF

Ken Nordmann
Ken Nordmann 0 Comments
978 Signatures Goal: 1,000

NJFF vil ikke gjore noe ang blyhaglforbudet i Norge enda blyhagl har blitt lovlig i Sverige. UTTALELSE FRA NJFF 4.SEPT 2007: "NJFFs forbundsstyre har droftet denne endringa i Sverige, men ser pa bakgrunn av politiske signaler at det ikke er grunnlag for a ta opp saken igjen med norske myndigheter. NJFF vil derfor fortsette sitt arbeid med a sikre jegerne god haglammunisjon gjennom informasjon, bedre merking av ammunisjonspakkene, tilrettelegging for testing i egne hagler m.m" Jeg vil med dette uttrykke min misnoye med NJFF handtering av blysaken

Sponsor

WWW.SLUTTSTYKKE.COM

Comment

978

Signatures

 • 6 years ago
  Kjetil Lønne Norway
  6 years ago
 • 7 years ago
  Jostein Nygård Norway
  7 years ago
 • 7 years ago
  espen forsberg Norway
  7 years ago
 • 7 years ago
  Robin Myrhaug Norway
  7 years ago
 • 8 years ago
  Arvid Slyk Norway
  8 years ago
 • 8 years ago
  Jan Olav Jakobsen Norway
  8 years ago
 • 8 years ago
  karl-erik Grønland Norway
  8 years ago
 • 8 years ago
  lars h helgesen Norway
  8 years ago
 • 8 years ago
  Ekrem TOS; lawyer&interpreter Sweden
  8 years ago
 • 8 years ago
  John Anders Bakke Norway
  8 years ago
 • 8 years ago
  Sten Erik Hagen Norway
  8 years ago
 • 8 years ago
  Andreas Kasseth Norway
  8 years ago
 • 8 years ago
  Tarjei Lia Norway
  8 years ago
 • 9 years ago
  Jan Tore Berg Norway
  9 years ago
 • 9 years ago
  Simen Gjelsvik Norway
  9 years ago
See More