Ken Nordmann 0

Jeg er misfornoyd med NJFF

978 signers. Add your name now!
Ken Nordmann 0 Comments
978 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

NJFF vil ikke gjore noe ang blyhaglforbudet i Norge enda blyhagl har blitt lovlig i Sverige. UTTALELSE FRA NJFF 4.SEPT 2007: "NJFFs forbundsstyre har droftet denne endringa i Sverige, men ser pa bakgrunn av politiske signaler at det ikke er grunnlag for a ta opp saken igjen med norske myndigheter. NJFF vil derfor fortsette sitt arbeid med a sikre jegerne god haglammunisjon gjennom informasjon, bedre merking av ammunisjonspakkene, tilrettelegging for testing i egne hagler m.m" Jeg vil med dette uttrykke min misnoye med NJFF handtering av blysaken

Sponsor

WWW.SLUTTSTYKKE.COM
Share for Success

Comment

978

Signatures