Aina Jensen Oslo 0

Nei til kutt! Støtt studentenes kamp for portugisisk på Universitetet i Oslo!

442 signers. Add your name now!
Aina Jensen Oslo 0 Comments
442 signers. Almost there! Add your voice!
89%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Studentprotest mot nedleggelse av emner i portugisisk ved UiO

Det vises til e-post sendt ut til studenter ved bachelor-programmet i portugisisk ved UiO 15.04.16.

Det er med vantro vi registrerer at Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) fra og med høsten 2016 velger å gjøre omfattende kutt i portugisisk-tilbudet ved UiO. Instituttet har besluttet å legge ned 5 emner, og erstatte disse med 3 nye. Dette innebærer i realiteten vesentlig reduksjon i tilbudet til studentene når det gjelder tematisk fordypning.

Det åpenbare eksempelet er at en, med nedlegging av emnene POR1300, POR1302, POR2300 og POR2316, fra høsten 2016 ikke vil ha noen som helst mulighet til å fordype seg i litteratur fra den portugisiskspråklige verden på bachelornivå. Å mene at man likevel skal kunne tilby en fullverdig gradsutdanning uten noen mulighet til fordypning i litteratur fra det aktuelle språkområdet, er en oppfatning vi ikke kan stille oss bak. Dette ser ILOS ut til å mene i utformingen av liknende tilbud: for å fullføre en bachelorgrad med fordypning i spansk, tysk, fransk eller italiensk utelukkende med fag fra UiO kreves det at studenten tar ett eller flere litteraturfag.

Vi mener at ILOS med disse kuttene neglisjerer sin rolle som ledende i landet på opplæring i og forskning på europeiske språk. Instituttet neglisjerer også sin rolle som døråpner til et stort og spennende språkområde. I motsetning til andre viktige europeiske språk som spansk, tysk, fransk og italiensk, har UiO vært alene i Norge om å tilby gradsutdanning i portugisisk.

I dag har verden nær 250 millioner mennesker med portugisisk som morsmål. Dette gjør det til et, globalt sett, større språkområde enn fransk, og langt større enn tysk. For Norge har portugisiskspråklige land, og da spesielt Brasil, blitt stadig viktigere: i 2013 var det kun EU og USA som handlet for større verdier med Norge enn Brasil. Landet er medlem av BRICS-blokken, og er blant landene som både i global økonomi og verdenspolitikk får en stadig viktigere rolle. Norsk næringsliv har store interesser i Angola og Mosambik, og lange tradisjoner i Portugal. I både Brasil og det portugisiskspråklige Afrika har norske myndigheter og sivilsamfunn et omfattende samarbeid på utviklingshjelp. Alle disse faktorene gjør nødvendigheten av et levende og sterkt undervisnings- og forskningsmiljø i Norge på portugisisk språk, kultur, litteratur og samfunn viktig.

Med store kutt i portugisisk neglisjerer UIO sitt ansvar for studentenes tilgang til stort og spennende språkområde. Studentene håper avgjørelsen vil revurderes.

Med hilsen studentene

Illustrasjonsfoto av Tatiana Lima

Versão em português

Protesto estudantil contra o encerramento de cadeiras de português na Universidade de Oslo

Este protesto foi desencadeado pela mensagem enviada aos estudantes de bacharelato/licenciatura de português na universidade de Oslo no dia 15 de abril de 2016

É com espanto e indignação que nos apercebemos de que o ILOS (Instituto de Literatura, Estudos de área, e Línguas europeias) decidiu fazer cortes consideráveis na oferta do português na Universidade de Oslo a partir do outono de 2016. O instituto decidiu acabar com cinco cadeiras, substituindo-as por três novas, o que na realidade significa um corte significativo na oferta aos estudantes, cujas possibilidades de aprofundamento temático ficam profundamente prejudicadas.

O exemplo mais claro é que, depois de acabar com as cadeiras POR1300, POR1302, POR2300 e POR2316, não haverá qualquer possibilidade de estudar a literatura em português no bacharelato/licenciatura. Não aceitamos que seja possível oferecer uma formação suficiente em qualquer língua e cultura sem fornecer a possibilidade de conhecer a literatura dessa língua e região. O que parece, aliás, ser a opinião do ILOS se considerarmos as ofertas a nível do bacharelato/licenciatura do espanhol, alemão, francês ou italiano, em que os estudantes são obrigados a tirar uma ou várias cadeiras de literatura nessas línguas.

Achamos que com estes cortes o ILOS negligencia o seu papel central no país, de ensino e investigação nas línguas europeias, assim como falha na sua missão de disseminar e divulgar uma grande e interessante área linguística. Ao contrário de outras línguas europeias importantes como o espanhol, o alemão, o francês e o italiano, a Universidade de Oslo tem sido até agora a única a oferecer ensino universitário em português.

No mundo de hoje há cerca de 250 milhões de pessoas com o português como língua materna, o que faz com que o português seja, a nível global, maior do que o francês, e muito maior do que o alemão. Para a Noruega, os países de língua portuguesa, com especial destaque para o Brasil, têm-se tornado cada vez mais importantes nos últimos anos: em 2013, só a União Europeia e os Estados Unidos é que tiveram um maior volume de trocas comerciais com a Noruega do que o Brasil. Que é membro do bloco dos BRICS, com cada vez maior importância na política mundial e na economia global. A indústria norueguesa tem grandes interesses em Angola e Moçambique, e longas tradições [de comércio e cooperação] com Portugal. As autoridades norueguesas e a sociedade civil norueguesa têm, tanto no Brasil como nos países africanos de língua portuguesa, uma extensa colaboração para o desenvolvimento. Todos esses fatores exigem que seja forte e vibrante o ambiente de ensino e investigação na língua portuguesa, na literatura lusófona, e na cultura e sociedades dos países de língua portuguesa.

Com estes cortes dramáticos no português, a Universidade de Oslo não cumpre a responsabilidade que tem em relação aos estudantes de dar acesso a esta área linguístico-cultural tão vasta e interesssante. Os estudantes de português esperam sinceramente que esta decisão seja revista.

Com os cumprimentos dos estudantes

Norge trenger portugisisk!

Studentene i portugisisk på UiO forteller meg at det kuttes i kurstilbudet deres. Det er bekymringsfullt. For er det noe Norge trenger i dag og i framtida, er det folk med gode samfunns- og språkkunnskaper. Ikke minst i portugisisk, et språk som snakkes av 250 millioner mennesker verden over, inkludert 200 millioner brasilianere.

Det er mange som ikke vet at portugisisk er det sjette største språket i verden, målt i antall mennesker som snakker det som sitt morsmål. Betydelig større enn russisk, og større enn tysk og fransk til sammen.

Det er heller ikke mange som vet at Brasil er det stedet i verden Norge investerer mest, etter USA og EU. Mer enn i Kina, mer enn i Russland. Både Statoil, Yara, Hydro, Statkraft, Subsea 7, Aker Solutions og Schibsted har noen av sine største utenlandsinvesteringer i Brasil.

Brasil er også den største mottakeren av norsk bistand de siste årene, takket være milliardinvesteringer i Amazonasfondet.

Derfor: Norge trenger folk med gode portugisiskkunnskaper. UiO er det eneste universitetet i landet som tilbyr et studium i portugisisk. Ikke la det bli dårligere.

Oslo, 10. juni 2016

Torkjell Leira (Mellomfag portugisisk på UiO i 1993-94)

Portugisisk er viktig for Norge!

Av Maria José Maciel, translatør og portugisisklærer ved UiO (1998-2003)

Jeg støtter absolutt alle argumenter framlagt så langt, særlig de knyttet til Brasil, men vil også trekke fram noen andre forhold.

Angola, som Afrikas tredje største økonomi og Afrikas nest største oljeprodusent, er Norges viktigste handelspartner på det afrikanske kontinentet (1). For Statoil er Angola det viktigste landet i Afrika (2), og landet utgjør også et stadig viktigere marked for en rekke aktører i norsk oljeleverandørindustri. Videre er Norge ifølge Norad blant de mest aktive giverne til sivilsamfunnet i Angola, gjennom Kirkens Nødhjelp, UNDP og andre lokale organisasjoner (3).

Kina har forstått viktigheten av å kunne det portugisiske språket og satser fullt på det nå: Bare i Macao er det for tiden 33 institusjoner som underviser i portugisisk.

Takket være økt næringsvirksomhet, bistandsarbeid og innvandring fra Portugal og andre portugisisktalende land, blir portugisisk et stadig viktigere språk i Norge (som innvandringsspråk, fremmedspråk og arvespråk). Nettskolen i Vestfold har forstått dette og planlegger i samarbeid med Det nasjonale senter for fremmedspråk i opplæringen å tilby grunnleggende nettkurs i portugisisk for elever i videregående skole i hele Norge fra høsten 2017. Disse ungdommene vil om noen få år ha behov for videre studier på universitetsnivå.

(1) http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2016/norge-og-angola/

(2) http://www.rorg.no/Artikler/3340.html

(3) https://www.norad.no/landsider/afrika/angola/

Mer om portugisisk:

Santos, Diana (2015) Portugisisk i verden. Fremmedspråksenterets serie fokus på språk

http://fremmedspraksenteret.no/neted/services/file/?hash=e96db1844c9f698b96f7154eb0d2f0ec

Regjeringens Brasil strategi: Nye perspektiver på et tradisjonsrikt forhold:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/naeringsliv/280311brasilstrategi_webn.pdf
Share for Success

Comment

442

Signatures