Aino Arildsen 0

Nej til nedjustering af skovtillæg

33 signers. Add your name now!
Aino Arildsen 0 Comments
33 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

BLIV MEDUNDERSKRIVER PÅ BREV TIL FREDERIKSBERGS KOMMUNES BØRNEUDVALG:

Vedr. Budget for 2014: Effektiviseringsforslag BU02, Stordriftsfordele ved flere skovafdelinger på samme adresse

Til Frederiksberg Kommunes Børneudvalg, 

Af Budget for 2014 fremgår at man har vedtaget at nedjustere skovtillægget for de skovafdelinger som deler adresse. Argumentet er at der skulle være stordriftsfordele forbundet med, at der er meget personale samlet samme sted og at personalet derfor vil kunne fungere på tværs af skovafdelingerne.

Vi anerkender at der kan være stordriftsfordele forbundet med drift af fx bygning og arealer, men vi har svært ved at se hvordan dette kan overføres til det pædagogiske arbejde. Vi er derfor bekymrede for at beslutningen ikke tager udgangspunkt i de reelle rammer for skovopholdet. Hvis der er hold i denne bekymring, ser vi at nedjusteringen kun vil kunne udmøntes i en forringelse af sikkerhed, kvalitet og voksennærvær i børnenes hverdag.

Vi ønsker derfor at udvalget redegør nærmere for de overvejelser der ligger bag beslutningen. Udover en generel redegørelse ønsker vi specifikt svar på hvordan man efter en nedjustering ser følgende forhold tilgodeset: 

1. Hvordan opretholdes sikkerheden (på samme niveau) i forbindelse med den daglige transport til og fra institutionernes hjemmeadresser og skovstedet?

2. Hvordan bevares sikkerheden (på samme niveau) i forbindelse med ophold og ture på åbne og ikke-sikrede arealer, hvor børnene som regel færdes i mindre grupper hele eller halve dage af gangen?

3. Hvordan bevares den nære relation mellem børn og personale i en hverdag hvor personalet i højere grad skal fungere på tværs af skovafdelinger, samtidig med at de ansvarliggøres for forholdene nævnt under pkt. 1 og 2?

Venlig hilsen 
Forældre til børn i institutioner med skovafdeling på Frederiksberg.

Links


Share for Success

Comment

33

Signatures