ندای زنان ایران 0

طلاق،حقوق بیکاری حق زن است

162 people have signed this petition. Add your name now!
ندای زنان ایران 0 Comments
162 people have signed. Add your voice!
17%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

سالهاست زنان ایران از داشتن حق طلاق محرومند در حالیکه نداشتن حق طلاق یک توهین آشکار به زن و وادار کردن او به تن دادن به یک زندگی اجباری با مردی است که پیوند عاطفی با او ندارد. هر چند که آمار طلاق در سالهای اخیر بدلیل مشکلات فراوان در جامعه رو به افزایش بوده است اما نداشتن حق طلاق بی حرمتی به جایگاه برابر زنان در زندگی است و مسبب ادامه خشونتهای خانگی و تبدیل شدن خانه به جهنمی برای زن می باشد و فرزندان در محیط خانه ای که از هم پاشیده شده است قربانی میشوند. نداشتن حق طلاق حکم بردگی زن میباشد.طلاق حق زن است

برخورداری از تامین اولیه زندگی حق هر انسانی است و بخش عظیمی از زنان در جامعه ی ایران در گیر کار خانگی هستند و از هر حق و حقوقی محرومند وبه دلیل نداشتن پشتوانه مالی و حقوقی لازم ناچار به تن دادن به شرایط اسفباری مانند ازدواج های اجباری،تن فروشی و کارتون خوابی شده اند.واین وضعیت مسبب بسیاری از معضلات موجود مانند فحشا،اعتیاد،کودکان کار و ناهنجاری های دیگر می باشد.در شرایطی که سالهاست زنان در جوامع دیگر در سایه ی تلاشهای خود ازدریافت حقوق بیکاری به عنوان حق شهروندی بهره مند می باشند و این راهکار توانسته است ابعاد مشکلات اجتماعی را در حد قابل قبولی مهار کند،اما زنان جامعه ی ما با وجود ثروتهای کلان در کشورازهیچ تامین مالی برای دوران بیکاری برخوردار نیستند! پس برای سلامتی جامعه،زنان باید از حقوق بیکاری تا پیدا کردن کار مناسب استفاده کنند.حقوق بیکاری حق زن است.

ارسال امضا به دفتر ریاست جمهوری

شماره های تماس09355036749-09351293358

Share for Success

Comment

162

Signatures