amin shahed 0

خواستار برخورد وزارت بهداشت با گذاشتن نان باگت جلوی ساندویچی ها

48 people have signed this petition. Add your name now!
amin shahed 0 Comments
48 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

لطفا بعد از خواندن این طومار و امضا کردن آن به سلامت شهروندی جامعه خود خدمت کنیممدت هاست مشاهده میشود تهیه و توزیع نان باگت برای ساندویجی ها بامشکلات فراوانبهداشتی مواجه هست منجمله مهمترین معضل گذاشتن نان باگت روی زمین و کف خیابان و پیاده رو ها پشت درب ساندویچی ها هستیم که این مهم نه تنها باعث رعایت بهداشت نشده بلکه یکی از عوامل شیوع بیماری الودگی میباشد بارها مشاهده شده موش های جداول خیابان ها یا گربه ها و حشرات منجمله سوسک از این کیسه های نان باکت گذاشته شده پشت درب ساندویچی ها تغذیه کرده که همینباعث بیماری های مختلف خواهد شدیا همچنین کیسه های نان باگت سوراخ بوده و نم و خیسی کف پیاده رو به نان نفوذ کرده و این موارد چیزی جز بیماری و الودگی برای شهروندان در بر نخواد داشت.
لذا ما امضا کنندگان این طومار خواستار برخورد وزارت محترم بهداشت با این معضل و آلودگی آشکار هستیم و درخواست داریم تمهیدی اندیشیده شود که این اغذیه فروشی ها با نصب سبدی به دیوار بیرون مغازه از توزیع کنندگان بخواهند که نان ها را در آن سبدها گذاشته تا هم از گزند موش و گربه های خیابانی و حشرات منجمله سوسک و هم الودگی های کف خیابان در امان باشند و همین موجب به خطر انداختن سلامت شهروندان نشود که پیشگیری مهمتر از درمان میباشد

Links

Share for Success

Comment

48

Signatures