ΘΕΛΗΣΙΣ ΜΚΟ 0

Mykonos old port.

31 signers. Add your name now!
ΘΕΛΗΣΙΣ ΜΚΟ 0 Comments
31 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Παρακαλούμε να ψηφίσετε αν συμφωνείτε να έλθει στο Δημοτικό ΣΥμβούλιο πρόταση για την αλλαγή σημείου ενλιμενισμού των Δηλιανών και επιστροφή ψαράδικων ή ξύλινων σκαριών και μόνο στο λιμάνι της Μυκόνου. Με την συμπλήρωση 25 υπογραφών θα γίνει η κατάθεση της πρότασης στο Δημοτικό ΣΥμβούλιο.

Share for Success

Comment

31

Signatures