Franky Devos 0

Motie Cultuur - Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai

33 people have signed this petition. Add your name now!
Franky Devos 0 Comments
33 people have signed. Add your voice!
33%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Mevrouw de voorzitter, Heren ondervoorzitters,

De Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai schuift voor de komende jaren drie prioritaire strategische werkdomeinen naar voor: economische ontwikkeling, duurzame ontwikkeling en mobiliteit.

De culturele organisaties uit de Eurometropool erkennen het belang van deze domeinen om de grensoverschrijdende regio verder uit te bouwen tot een Europese topregio voor al zijn inwoners. Wij begrijpen echter niet dat het beleidsdomein cultuur op het tweede plan wordt geschoven. De Eurometropool ziet cultuur als een instrument dat transversaal bijdraagt aan de drie strategische werkdomeinen. 

Cultuur heef inderdaad een belangrijke impact op het economisch leven, het draagt bij tot een scherper ecologisch bewustzijn en mobiliseert grote groepen mensen. De vele en diverse culturele grensoverschrijdende projecten in de Eurometropool bewijzen dagelijks dat de cultuursector bereid is om hier genereus aan mee te werken en dit doet in samenwerking met scholen, bedrijven, verenigingen,…

Echter, deze projecten staan vandaag onder druk. Niet enkel lokale en nationale overheden besparen op cultuur en internationale culturele samenwerking, ook binnen de elf prioriteiten voor het toekomstig Interreg V-programma (2014-2020) blijft cultuur onvermeld.  

Dat ook de Eurometropool cultuur niet langer als prioritair domein erkent, ontgoochelt ons. Wij zijn ervan overtuigd dat u zich daarin vergist. De Eurometropool zal pas slagen als burgers aangezet worden om écht met elkaar in contact te treden. De culturele sector speelt daarin een cruciale rol.

In de toekomst willen we meer nog dan vandaag die rol opnemen, maar dit kan alleen wanneer:

1.       de Eurometropool cultuur erkent als een autonome motor voor grensoverschrijdende samenwerking en cultuur ook volwaardig inbedt binnen de organisatie van de Eurometropool; 

2.       de Eurometropool  actief en onverminderd zijn inspanningen ter ondersteuning van de culturele samenwerking tussen de culturele actoren van de drie regio’s verder zet.

Verder vragen wij aan het bestuur van de Eurometropool dat zij:

1.       samen met de cultuursector werkt aan vernieuwende samenwerking van cultuur met economie, duurzame ontwikkeling en mobiliteit;

2.       een krachtig signaal geeft aan de diverse politieke beleidsmakers om de middelen voor grensoverschrijdende cultuurprojecten te vrijwaren binnen zowel de toekomstige structuurfondsen als binnen de subsidies van de Directoraat-Generaal Cultuur van de Europese Unie.

In de hoop op uw verdere steun en uitkijkend naar uw antwoord, verblijven wij, hoogachtend.

Links


Share for Success

Comment

33

Signatures