Patrik Oosterlynck 0

Een Moorkenspark voor iedereen!

81 signers. Add your name now!
Patrik Oosterlynck 0 Comments
81 signers. Almost there! Add your voice!
81%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Beste,

Een week geleden vonden enkele van onze buren het gepast om een petitie pro de plannen voor het Moorkensplein op te starten. Zij stellen hierbij expliciet dat er daarvoor mogelijk 44 andere buren moeten opkrassen. Dat is voor hen een noodzakelijk kwaad want de heraanleg is ontegensprekelijk ‘broodnodig’. Echte voorstanders van dergelijke drastische stedebouw zijn in onze buurt naar ons gevoel nochtans zeldzaam, maar toch is door dit initiatief de discussie weer in volle kracht opgelaaid. Er is nu voor de politiek zelfs sprake van een draagvlak. Wij vinden het erg pijnlijk te moeten vaststellen dat de huidige plannen omtrent het Moorkensplein in deze petitie opnieuw zo éénzijdig als 'unieke kans' worden voorgesteld. Ditmaal echter niet vanuit een afstandelijke overheid, maar van mensen achter de hoek. We kunnen als benadeelde buurtbewoners dan ook niet anders dan opnieuw uw aandacht trachten te vestigen op het feit dat er met dit project een aanzienlijk sociaal onrecht gepaard gaat. Het gaat hier namelijk niet over verkrotte panden maar om gerenoveerde woningen in een aangename woonomgeving. Graag zien wij ook een mooier Moorkensplein maar dan niet ten koste van alles en iedereen...niet wanneer er alternatieven zo voor de hand liggend zijn. Wij zijn enkele tientallen mensen die hier al een leven lang wonen, mensen die hun zuur verdiende spaarcenten in renovaties hebben gestoken, jonge gezinnen die mee de buurt nieuw leven willen inblazen. Maar nu worden we verplicht om op te krassen omdat deze heraanleg door enkelen 'broodnodig' gevonden wordt?  

Aan de ondertekenaars van de pro-petitie stellen wij volgende vragen:

Met welk recht eist u een groenere omgeving op kap van uw buren?

Bent u werkelijk bereid ook uw eigendom af te staan voor de creatie van een buurtpark? Vindt u werkelijk dat het sociaal drama opweegt tegen de meerwaarde die dit project potentieel heeft?

Vindt u het niet vreemd dat een stad en district die vol lof zijn over burgerparticipatie in hun bestuursakkoorden u nog niet geraadpleegd hebben over de plannen omtrent Moorkensplein?

Vindt u het aanvaardbaar dat de helft van de vrijgemaakte site dient om opnieuw volgebouwd te worden, deels met publieke gebouwen maar deels ook met nieuwe prive-woningen?  

Met de oproep voor deze petitie worden wij tegen wil en dank opnieuw als onvermijdelijke slachtoffers bestempeld. Het geweten sussen door ervan uit te gaan dat een overheid onteigening met grote zorg uitvoert is al te makkelijk. Ter illustratie: er is momenteel geen enkele eigenaar die vrijwillig een onteigening onder de huidige condities overweegt…  

Als tegenreactie vragen wij van u om onze petitie te tekenen zodat we aan het beleid kunnen tonen dat het merendeel van de bevolking niet akkoord gaat met onteigeningen van gerenoveerde, bewoonde privé-woningen voor een parkje. Wij vragen dat open ruimte gecreëerd wordt op plaatsen waar er geen bewoners dienen onteigend te worden: leegstaande panden, eigendommen van de Stad, parkeerterreinen en braakliggende gronden. Wij vragen van de Stad en het district een project op maat van een stedelijke context. Wij vragen participatie van de omwonenden in de uitwerking van zo'n projecten.  

We verwijzen ook nog naar het artikel in Gazet van Antwerpen waarin op treffende manier de foute aanpak wordt verwoord: http://www.gva.be/blog/standpunt-antwerpen/extern-de-ideale-oplossing-is-niet-steeds-de-beste.aspx

 

Met vriendelijke groet en dank voor uw handtekening,

Uw getroffen buurtbewoners

http://onteigeningmoorkensplein.weebly.com/index.html

http://www.facebook.com/pages/Antwerpenaars-tegen-de-onteigeningen-aan-het-Moorkensplein-Borgerhout/131014866939323?ref=ts

  

Links

Share for Success

Comment

81

Signatures