Svyatoslav Pavlyuk 0

Appeal of the Ukraine's civil society

19 people have signed this petition. Add your name now!
Svyatoslav Pavlyuk 0 Comments
19 people have signed. Add your voice!
19%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

До Європейської Комісії Ради Європи Ради Міністрів ЄС Європейського Парламенту Звернення громадянського суспільства України до лідерів Європейського Союзу Протягом останніх днів, громадянське суспільство України спостерігає за розвитком виборчої кризи в Молдові, яка переростає у конфронтацію між населенням та владою Молдови. У вівторок, 7 квітня 2009 року конфліктуючі сторони застосували грубу силу, що свідчить про можливість ескалації насилля у даному конфлікті. Пам’ятаючи про ситуацію 2004 року під час президентських виборів, ми б хотіли підкреслити особливу важливість переговорної групи ЄС у пошуку і досягненні мирної домовленості між конфліктуючими сторонами в Україні. Як ми зараз знаємо, без вчасного та активного залучення переговорної групи ЄС, Помаранчева революція могла б піти зовсім іншим шляхом і людські втрати були б неминучими. Європейський Союз разом з іншими міжнародними гравцями став важелем у переговорних процесах стосовно проведення додаткового туру під час президентських виборів у 2004 році в Україні і продемонстрував довіру до намірів конфліктуючих сторін дотримуватись досягнутих домовленостей. Члени громадянського суспільства України вважають, що Європейському Союзу слід взяти на себе активну роль у веденні мирних переговорів між Комуністичною партією та новою опозицією в Молдові. Європейський Союз має міжнародну довіру і досвід надання допомоги конфліктуючим сторонам у пошуку консенсусу у суперечці. Поява у Молдові переговорної групи з високим рівнем довіри з Європейського союзу є передумовою припинення насилля і початку переговорного процесу між владою Молдови та опозицією, яку підтримують учасники вуличних протестів. Беручи до уваги високу повагу до Європейського Союзу в Молдові, існує велика імовірність того, що домовленість, якої досягнуть конфліктуючі сторони, буде сприйнята населенням Молдови. Європейський Союз оголосив про своє бажання сформувати зону безпеки, стабільності та добробуту у сусідніх країнах, прийнявши Європейську Політику Cусідства та нещодавно схваливши Ініціативу Східного Партнерства. Спираючись на ці ініціативи, громадянське суспільство України наполягає на негайному залученні Європейського Союзу до післявиборчої кризи у Молдові з метою організації переговорів та повернення політичних процесів в легітимне русло.. Підписи To European Commission Council of Europe Council of Ministers European Parliament Appeal of the Ukraine's civil society to the leadership of the European Union Through the last days, civil society in Ukraine has been observing the development of the election crisis in Moldova, which is turning into confrontation between the population and Moldova's authorities. On Tuesday, 7 April 2009 the conflicting sides used brutal force on both sides, what indicated a possibility of escalation of violence in this conflict. Remembering the situation in the 2004 presidential elections, we would like to underline the extreme importance of the EC negotiation group in finding a reaching a peaceful agreement between conflicting parties in Ukraine. As we know now without a timely and pro-active involvement of the EC negotiation group the Orange revolution could have taken a different route and human casualties were inevitable. The European Union along with other international players brought the leverage in the negotiation processes regarding a re-run of the 2004 presidential elections in Ukraine and introduced credibility in respecting the reached agreements between the conflicting parties. Members of civil society of Ukraine believe that the European Union should take an active role in facilitating peaceful negotiations between the Communist Party and the new opposition in Moldova. The European Union has international credibility in experience in assisting conflicting parties to find a consensus in settling a dispute. Appearance of a trusted negotiation group from the European Union in Moldova is a precondition for ceasing the violence and for starting negotiations between Moldova's authorities and the opposition, which is supported by the street protestors. Taking into consideration high regards for the European Union in Moldova, there is a high probability that the population of Moldova will accept the agreement, reached by conflicting parties. The European Union has declared its will to form a zone of security, stability and prosperity in the neighbouring countries by accepting the European Neighbourhood Policy and recently adopting the Eastern Partnership Initiative. Based on these initiatives, the Ukrainian civil society urges immediate involvement of the European Union in post-election crises in Moldova, to facilitate the negotiation and legitimate political processes. Просимо вписувати організацію,яку Ви представляєте, або рід занять, після імені, або у віконце "comments". Дякуємо за підтримку!

Sponsor

Ukraine's civil society
Share for Success

Comment

19

Signatures