Moje ZA Centru za mlade u Nikšiću

Snezana Milacic
Snezana Milacic 3 Comments
12 SignaturesGoal: 1,000

Ova inicijativa ima za cilj da mladi u Nikšiću dobiju mjesto gdje će imati mogućnost da sami kreiraju i realizuju dešavanja i aktivnosti.

Prijedlog „Centar za mlade“, na vrhuncu niza aktivnosti u kojima su učestvovali mladi i pritom iskazali svoja interesovanja, kreiran je na radionici „Moj grad – grad mladih“, gdje su učesnici, mladi ljudi, predložili da bivša zgrada policije postane lokacija budućeg Centra za mlade, koji bi imao i lokalni i regionalni karakter.

Ovom peticijom želimo da pomenuti mapirani prostor, objekat bivše zgrade policije u ulici Narodnih Heroja, postane prostor koji će biti namijenjen mladima, a koji je kao takav i određen od strane mladih. Želimo da mladi imaju svoj prostor, koje bi predstavljao prijateljsko, otvoreno i podržavajuće okruženje za njih, bez obzira na njihove interese ili iskustva.

Peticija je dio projekta Agencije za lokalnu demokratiju "Od Centra bezbjednosti do Centra za mlade" koji je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo - fAKT.

3

Comments

12

Signatures