mohite pak 0

کمپین درج صفحه جداگانه زیست محیطی در جراید و نشریات و سایت های کشور

200 people have signed this petition. Add your name now!
mohite pak 0 Comments
200 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

محیط زیست ایران وضعیت شکننده ای پیدا کرده است.بحران های مختلف زیست محیطی پنجه در پنجه ایران زمین انداخته اند.
مشکلات این حوزه اکثرا ناشی از سوء عملکرد مسئولین و گاها عملکرد نادرست مردم است.
کم کاری و عدم توجه رسانه ها سهم بسزایی در بحرانی تر شدن اوضاع دارد.
رسانه ها می توانند با عمل به رسالت ذاتی خود زمینه احیا ، صیانت و فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست را فراهم نمایند.
در یک اقدام مشخص امضا کنندگان این پتیشن از اصحاب رسانه و ارباب جراید تقاضا دارند موضوع حفاظت از محیط زیست را به کانون توجه آورده و یک صفحه ویژه به آن اختصاص یابد.

Share for Success

Comment

200

Signatures